menüü

Lõppmäng! Lõppmäng! Lõppmäng!

Lõppmäng! Lõppmäng! Lõppmäng!

Jälgin ikka aeg-ajalt, interneti vahendusel on see ju võimalik, kas välismaistest maleajakirjadest ka mõne Eesti maletaja partii leian. Eriti sageli seda mõistagi ei juhtu. Aga äsja leidsin saksa maleajakirja „Rochade“ („Vangerdus“) värskest numbrist ühe Jüri Randviiru ja Paul Kerese vahelise partii lõppmängu. Mängitud Pärnu suveturniiril 1947. a. Kirjutasin sellest turniirist paar aastat tagasi, kui möödunud oli 75 aastat. See oli esimene malevõistlus, kus nägin suurmeistreid. Koosseis oli võimas. Peale Botvinniku oli kohal kogu NLiidu maleparemik, mis tollal tähendas kogu malemaailma esinumbreid: Keres, Smõslov, Boleslavski, Bondarevski, Toluš. Lilienthal… Olin väike laps ja ega isa, kes mind turniiri vaatama viis, eeldanudki, et ma malest aru saan, kuigi käike juba tundsin. Ta tahtis, et jätaksin suurmeistrite nimed meelde. Jätsingi. Ja kui tore oli see, et Keres kõigi nende suurnimede ees turniiri võitis. Paul Keresest sai kohe minu lemmikkangelane, kelleks ta jäi kogu oma kahetsusväärselt vara lõppenud elu ajaks.

Turniirile oli lubatud ka noori eesti maletajaid: Randviir, Heuer, Renter. Ega neil seal kerge polnud. Jüri Randviir oli tollal 20-aastane. Kuid tookordset partiid Keresega meenutas ta aastakümneid hiljemgi korduvalt. Jüri Randviir võitis neli korda Eesti malemeistrivõistlused, osales koduvabariigi koondises nii võistleja kui treenerina üleliidulistel jõukatsumistel, tema raadiosimultaanid püsivad mälus legendaarsetena. Kuid see 1947. aastal mängitud partii kummitas teda, õigemini selle lõppmäng. „Oh, oleksin ma kuningaga hoopis sinna käinud…“ Kuhu ta oleks kuningaga pidanud käima, ma ei tea. Seisu ta lauale ei pannud, see oli tal silme ees, aga tema mõtetesse ma ju ei näinud. Kuid see lõppmäng on väärinud ära toomist saksa maleajakirja „Rochade“ malenurgas, mis kannab uhket peakirja „Lõppmängude ülikool“ ja mida toimetavad WGM Bettina Trabert ja GM Spyridon Skembris. Õpetlik on seda lõppmängu praegugi üle vaadata. Partii on ajakirjas toodud alates 45ndast musta käigust. Jüri Randviirul aastakümneid meeles mõlkunud päästev kuningakäik oli arvatavasti eespool. Kerese enametturi realiseerimisoskust on huvipakkuv jälgida nii neil meeldetuletusena, kes on seda partiid enne vaadanud kui ka nendel, kes seda esmakordselt näevad.

Jüri Randviir - Paul Keres

Pärnu suveturniir 1947.a.

Mustal on ettur rohkem, kuid esmapilgul tundub, et kaugemal seisev ettur väljal h7 suurt tähtsust ei oma. Kuid siiski on mustal tänu käigule h7-h6 varutempo olemas, mida hiljem läbimurdeks kasutada.

Kõigepealt tuleb aga tähelepanu koondada olukorrale liputiival ja tsentris, kus valge kuningas seisab väga aktiivselt ja lisaks on valgel ka ohtlik vabaettur.

45. … Kb5!

Ainult nii. Pärast 45. … Kb6 46. Kc4 a5 47. a4 peab must oma varutempo h7-h6 ära kasutama ja ei saa hiljem enam võita.

46. a4+ Kb6 47. Kc4 a5

Sama seis, mis ülaltoodud variandis, ainult et nüüd on käigul valge, kellel puudub valikuvabadus.

48. d6

Kerese kommentaari järgi kaotaks ka 48. Kc3 Kc7 49. Kc4 Kd6 50. Kb5 K:d5 51. K:a5, kuna pärast 51. … Kc6! on valge totaalses käigupuuduses ja 52. Ka6 järel läheb musta c-ettur lippu.

48. … Kc6 49. d7 K:d7 50. K:c5 Ke7! 51. Kd5

Valge kuningas ei saa kaugemale minna. Kui 51. Kb5, siis järgneks 51. …h5! 52. g:h5 g4 ja g-ettur läheb, musta kuningas on aga valge h-etturi takistamiseks ruudus. Ähvardus h7-h5 jääb nüüd kogu aeg püsima.

51. … Kf7 52. Ke4

Aga kuidas edasi?

52. … Kf8!

Ometi mitte veel kiirustada 52. … h5? 53. g:h5 Kg7, kuna järgneks 54. Kf3 Kh6 55. Kg4 ja valge kuningas jõuab õigeaegselt kohale. Tekstikäigu järel on valge aga käigupuuduses.

53. Ke3 Ke7!

Must kuningas liigub tsentrisse.

54. Ke4 Kd6 55. Kd4 h6!

Nii. Nüüd oligi võimalus varutempo ära kasutada. Valge kuningas peab opositsioonist loobuma ja on sunnitud taganema.

56. Ke4

Alternatiivne võimalus 56. Kc4 Ke5 57. Kb5 kaotab pärast 57. … h5! 58. g:h5 K:f5 59. K:a5 g4 60. Kb5 g3 61. a5 g2 62. a6 g1L ja must võidab lihtsalt.

56. … Kc5 57. Ke3 Kd5!

Kõige lihtsam. Hea on muidugi ka 57. … Kb4 58. Kd4 K:a4 59. Kd5 Kb3 60. Ke6 a4 ja must on kiirem.

58. Kd3 Ke5 59. Ke3

Kõik on selge, või mitte?

59. … h5!

Nüüd võidab see käik ilma komplikatsioonideta.

60. g:h5 K:f5 61. Kf3 Ke6

Jällegi kõige lihtsam, kuigi võinuks jätkata ka 61. … g4+ 62. Kg3 Kg5 63. h6 K:h6 64. K:g4 Kg6 65. Kf4 f5.

62. Kg4 Kf7 63. Kf5 Kg7

Valge alistus.

Merike Rõtova

Autorist:

RÕTOVA, Merike (sündinud 19. VIII 1936) on maleveteran ja -publitsist. Koostanud maleraamatuid, kirjutanud malest erinevates meediaväljaannetes, rääkinud malevõistlustest raadios.

kommentaarid

Veel artikleid:

  • - Ülar Lauk
  • - Kaido Külaots
  • - Margus Sööt
  • - Merike Rõtova
  • - Erik Terk
  • - Teised kaasautorid