menüü

Naised Norras

Jätkan tänases loos Tromsö olümpial toimunu analüüsimist. Nagu eelmisel korral lubatud, on luubi all naiskonna looming.

 

1. laual tegi igati eduka etteaste 14-aastane Mai Narva. 6,5 punkti 11-st ja naiste rahvusvahelise normi täitmine on väga suur edu.

3. voorus võitis ta efektse rünnakuga Albaania esindajat.

Narva,Mai (2205) - Gjergji,Rozana (1981)

41st Olympiad Women Tromso (3.1), 04.08.2014

 

Mis on etem – mustade kaksikodad või valgete tsenter? Käesoleval juhul saab eelistada valge seisu – valged ratsud leiavad endale tsentris suurepärased väljad, aga läbimurre e4-e5 võimaldab alustada kuningarünnakut. 16.e5! dxe5 17.dxe5 Oe7 18.Re4 Lb6? Ratsuhüpet g5-le tuli takistada. Parim kaitse oli etturiohver 18…Oe6 19.Lxc6 Od5 ja kaksikodad elustuvad. Halvem paistab olevat 18…h6 19.Vad1 Lc7 20.Rd6, kuid partiijätkust parem olnuks näiteks 18…Lc7. 19.Reg5 g6

 

20.e6! fxe6? Kaotab. Visam oli 20…Oxe6 21.Rxe6 fxe6 22.Vxe6. 21.Rxh7! Tõenäoliselt seda lööki albaanlanna ei märganud. 21…Kxh7 22.Re5 Vg8 23.Rxd7 Lc7 24.Re5 c5

 

25.Rg4! Parim lahendus ülekaalu realiseerimiseks. 25…Lc6 26.Ve5! Ähvardab nii vankrite topeldamine, kui vankrituli h5-lt. 25…Vg7 27.Vae1 Va7 28.Vxe6 Ld5 29.Vxe7 1–0

 

Edukas kodune ettevalmistus aitas Maid partiis sloveenlannaga.

Srebrnic,Ana (2251) - Narva,Mai (2205) [D10]

41st Olympiad Women Tromso (5.1), 06.08.2014

1.d4 d5 2.c4 c6 Midagi uut! Mai ei ole varem slaavi kaitset mänginud, ent ilmselt märkas Külaotsa kogenud silm vastase avangurepertuaaris varianti, mis ei too valgele avangust midagi eriti head. 3.Lc2 Nii ongi, Srebrnic mängib varianti, mida ta kasutas 2013. aastal Varssavis Raeva vastu. Ka Külaotsal on sama variant praktikas edukalt esinenud. Kümmekond käiku järgitakse teooriat. 3…dxc4 4.Lxc4 Rf6 5.Rf3 Og4 6.Rbd2 Rbd7 7.g3 e6 8.Og2 Oe7 9.0–0 0–0 10.b3 La5 11.h3 Oh5 12.Ld3?! Srebrnic otsustab oma õnnetuseks varemproovitud mänguplaani hüljata. 12.Ob2 Vfd8 13.Vfd1, nagu oli ülalmainitud partiis, paistab loogilisem.

 

12...c5! Mai kasutab kohe võimalust vastase ruumilise ülekaalu likvideerimiseks st tsentrietturi väljavahetamiseks. 13.Ob2 Vfd8 14.Oc3?! Oda jääb siin Rd5 tempo alla. Samasuguse vea tegi sloveenlanna ka Raeva vastu ning jäi kiiresti halvemusse. 14...Lb6 15.Vac1 Og6 16.e4 cxd4 17.Oxd4 Oc5 18.Ob2?? See on aga juba otsene ja üsna jäme viga. Näib, nagu ei loeks Srebrnic variante, vaid teeb käike üldistel kaalutlustel. Mängima pidi 18.Le3, mille järel 18…Oxd4 19.Rxd4 Rf8 20.Vc4 e5 21.R4f3 Lxe3 22.fxe3 Re8!? Ühes f7-f6 annab mustale väikese, aga selge ülekaalu lõppmängus.

 

18...Re5 19.Le2? Parem oli 19.Lc2 Rd3 20.Rc4. 19...Rd3 20.Vb1 Kas sloveenlanna ei näinud varem, et 20.Oxf6 Rxc1 21.Oxd8 on 21…Rxe2+ tulega?

 

20...Rh5! Äkki selgub, et valge ei suuda enam kaitsta etturit g3. 21.Re5 Rxg3 22.Lf3 Rxf1 23.Rdc4 Rxe5 24.Oxe5 Rd2 0–1

 

8.voorus tõi Mai üllatusvõit võidu kogu naiskonnale – vägagi nimeka Iisraeli üle.

Klinova,Masha (2312) - Narva,Mai (2205) [B31]

41st Olympiad Women Tromso (8.1), 10.08.2014

 

Avang Maile kuigi hästi ei sujunud. Ta kaotas etturi ja seisis tunduvalt halvemini. Sitke mänguga suutis ta seisu aga järjest parandada, vastane aga ei leidnud korralikku plaani… Nüüd mustad vigurid seisavad juba aktiivsemalt, samas kui valge ratsu a3-l on audis ning oda c5-l võib tempode alla jääda…

28…Od3! 29.Le3? Tuli teha täpne käik 29.Vd1!, mis jätnuks eelise veel valgele. Nüüd saavad mustad kombineerida. Mai näeb selleski partiis taktikat vastaselt palju paremini. 29...Oxf1 30.Vxf1

 

30…b4! 31.Rc2? Nõks on selles, et 31.Oxb4? Lb7 kaotab kaksikähvarduse Lxg2 ja Lxb4 tõttu viguri. Ainus käik oli 31.Rb1, ent 31…Lxc4 järel on mustal palju aktiivsem seis materiaalse võrdsuse juures. 31...Lxc4 32.Lb3 Viguri kaotab ka 32.Rxb4 Vc8 33.Od6 a5. 32...Lxb3 33.axb3 Vc8 Mustad võidavad viguri ja Klinova andis ajakontrolli täitudes 41.käigul alla.

 

Rootsi 1.laual mängis nende legendaarne suurmeister (kes on mänginud Rootsi eest ka meeste võistkonnas).

Cramling,Pia (2500) - Narva,Mai (2205) [A14]

41st Olympiad WomenTromso (10.1), 12.08.2014

 

Mai mängis avangus julgelt ja seisis päris kenasti, kui vastane otsustas kvaliteediohvriga partii tavapärastest rööbastest välja viia. Viimane käik 31.d3-d4? oli aga eksitus…

31…Ld6? Kahju! Ootamatu 31...Oc5! võitis etturi ja tõenäoliselt ka partii. Partiis laskis Mai end kogenud suurmeistril nurka suruda ja kaotas 54.käigul.

 

Monika Tsõganova partiidest saab esile tuua võidu tugeva Rootsi esindaja üle.

Tsõganova,Monika (2094) - Agrest,Inna (2235) [E60]

41st Olympiad Women Tromso (10.2), 12.08.2014

1.d4 Rf6 2.Rf3 g6 3.c4 Og7 4.Rc3 d6 5.Of4 0–0 6.h3 Rfd7 7.e3 e5 8.Og3 Rc6 9.Oe2 Ve8 10.0–0 Rf8 11.a3 exd4 12.exd4 Re7 13.d5 Rf5 14.Of4 Rd7

 

Avangust valgele mingit eelist ei näe olevat tekkinud, ruumilise ülekaalu nullib ära asjaolu, et d-ettur on nihkunud edasi, jättes kontrolli alt välja väljad c5 ja e5. 15.Og5!? Paneb musti ebamugava valiku ette – kas vahetada ära tugev oda g7 või sulgeda pikk diagonaal etturiga. 15…f6 Rahulikum olnuks 15...Of6 16.Oxf6 Lxf6 17.Ve1, ent Agrest panustab ilmselt teravustele. 16.Oc1 Re5 17.Rh2! Ruumiline ülekaal tähendab seda, et vigurite vahetusest tuleb hoiduda. 17…c5! 18.dxc6 bxc6 19.Rg4 Oe6 20.b3 a5 21.Ve1 Of7 22.Of4 h5 23.Re3 Rxe3 24.Oxe3 f5 25.Ld2 Vb8 26.Vab1 Vb7 27.Ved1 Lf6

 

28.Ra4 Siin oli tugev 28.Og5! Le6 29.f4 Rd7 30.Of3 ja mustad etturid c6 ja d6 on rünnaku all. 28...d5 Lubab asjata ratsu c5-le. Hea käik oli 28...Veb8. 29.Rc5 Vbe7? Kahing? Tõenäoliselt ei tahtnud Agrest vankrit c7-le või a7-le panna, kuid ei näinud, et 29...Vbb8 30.f4? peale on olemas vastulöök 30…Rxc4!! 31.bxc4 Vxb1 32.Vxb1 Le7! ja must saab ülekaaluka seisu juures viguri tagasi. 30.Og5 Ld6 31.Oxe7 Lxe7 32.Lxa5?! Põhimõtteliselt on see käik kõige tugevam, ent lubab alustada mustal rünnakut kuningatiival. Selle tõrjumiseks on aga tarvis head variantide lugemist ja külma verd. Praktilisem olnuks kas või 32.Rd3, loovutades etturi a3. Natuke keerulisem lahendus olnuks 32.Ra6! Lxa3 33.cxd5 cxd5 34.Rc7! Vd8 35.Rb5 ja mustal läheb raskeks. Nüüd puhkem võitlus uue hooga. 32…f4 33.Ve1 f3 34.Of1 Lg5

 

35.Ve3? Siin siis tuligi valida kahe näiliselt ohtliku variandi vahel – 35.g3 h4 36.g4 ja midagi ei juhtu, või 35.Lc3 ja 35…d4 peale on olemas 36.Lc1! 35...d4 36.Re4 Le7? Agrest ei leia parimat vastust 36...Lf5! ja vankriga taganemine 37.Vee1? kaotab 37…fxg2 38.Oxg2 (või 38.Kxg2 Rf3! 39.Lxf5 Rxe1+ 40.Vxe1 gxf5 ja valge jääb vähemviguriga) 38…Rf3+ 39.Oxf3 Lxa5 tõttu. Selle peale tuleb leida üles variant 37.Rd6! Lxb1 38.Ve1! Lxb3 39.Rxe8 ja lugu lõpeb võrdsusega. 37.Vee1 d3? Veel üks viga. Rünnakut tuli jätkata 37...fxg2! 38.Oxg2 Rd3 39.Vf1 Oe5, segase seisuga. 38.Ld2 fxg2 39.Oxg2 Lxa3? Visam oli 39...Vd8.

 

40.f4! Nüüd võib kergemalt hingata. Mustad vigurid pekstakse tagasi ja vägev vabaettur langeb. 40…Rd7 41.Lxd3 Rc5 42.Ld6! Lõpetab sisuliselt partii. Edasi tuleb säilitada veel elementaarset ettevaatust. 24…Vxe4 43.Oxe4 La7 44.Kh1 Rxe4 45.Vxe4 Lf2 46.Ld3 c5 47.Vf1 Lb2 48.Ve7 Od4 49.Lf3 Lc2 50.f5 gxf5 51.La8+ Kg7 52.Lb7 1–0

 

Triin Narva esinemisele jättis tugeva jälje halb loosiõnn – tal tuli 11-st partiist 7 mängida mustadega. Samas on ta tunduvalt edukam just valgete eesotsas. Tugevamatest vastastest tegi ta viigid nüüd Norra lipu alla läinud soomlanna Niina Koskela ja USA värvides võistleva armeenlanna Tatev Abrahamjaniga.

Narva,Triin (2068) - Tuzi,Bruna (1759) [B30]

41st Olympiad Women Tromso (3.3), 04.08.2014

 

Valged üritavad kuningatiival, mustad on samal ajal ette valmistamas edasilüket d6-d5. Triin paneb püsti väikese lõksu.

28.Lb4!? Midagi ei anna kohene 28.fxg6 hxg6 29.Rf5 Ld7. 28...d5? Albaanlanna kasutab rõõmuga võimalust plaan ellu viia. Tuli käia 28...Ld7. 29.fxg6 hxg6 30.Rf5! Ld7 Aga nüüd on erinevalt eelnimetatud variandist olemas veel jätk 31.Re7+ Kg7 32.Rxc8 Valge võitis kvaliteedi ka realiseeris selle kindlalt võiduks. 65. käigul 1-0.

 

Tatjana Fomina alustas nelja võiduga neljast. Partii itaallannaga juba ilmus ühes varasemas loos. Tanja vorm polnud aga sugugi hea – kui seenioride EM-il kulgesid partiid terviklikult ja kenasti, siis siin täielikult üle kivide ja kändude… Algul suutis ta ka halbadest seisudest elegantselt välja tulla ja kõik võidukalt lõpetada, ent sellega ilmselt õnnevarud olid selleks turniiriks ammendunud, järgmistes partiides tulid kontole kolm nulli… Siiski lõppes olümpia rõõmsal noodil – viimases voorus teenis Tanja võidupunkti.

 

Regina Narva sai seekord mängida vaid 4 partiid, kuid võitude hulgas on mäng Iisraeli WIM-iga.

Narva,Regina (1999) - David Glaz,Ilana (2200) [B10]

41st Olympiad Women Tromso (8.4), 10.08.2014

 

Juba üle 30 aasta rahvusvahelise meistri tiitlit kandev juuditar on avanguosa mänginud pehmelt. Valgel on kaksikodad ja parem etturistruktuur. Regina alustab vastase etturite ründamist.

18.Vg4! Vankrid topeldatakse g-liinil ning mida vastane võis varem alahinnata – vanker hakkab ettureid küttima neljandalt realt. 18…b6 19.Vag1 Ke7 20.Vc4 Kd6 21.Of5 Rd5 22.Va4 Va8 23.Oe4 Re7? Kui mustal oleks hea elu, siis selliseid vigu ei tekiks. Aga õhus rippusid ähvardused 24.c4 ja 24.d4. 23…Ke6 peale oleks aga tugev hoopis 24.f4.

 

24.Ob4+ c5 Pärast 24...Kd7 25.Oxe7 Kxe7 26.Oxc6 Vac8 27.Vxa7+ Kd6 28.Oa4 on must lahti saanud kahest etturist. 25.Oxa8 cxb4 26.Vxa7 Rf5 27.Ve1 Vc8 28.Ve2 bxa3 29.bxa3 Rxh4 30.Vxf7 Og5 31.Ob7 Vc3

 

32.f4! 1–0

Ülar Lauk

Autorist:

LAUK, Ülar (sündinud 14. VI 1968 Võrus) on maletaja, maletreener ja -ajakirjanik. 2007. aastal rahvusvahelise meistri tiitli pälvinud Ülar on Eesti meistrivõistlustel võitnud hõbeda (1992) ja 3 pronksi (1994, 2003, 2007). Ülar on mitmete maleraamatute autor ja toimetaja ning kirjutanud malest paljudele meediaväljaannetele.

kommentaarid

Veel artikleid:

  • - Ülar Lauk
  • - Kaido Külaots
  • - Margus Sööt
  • - Merike Rõtova
  • - Erik Terk
  • - Teised kaasautorid