menüü
  • 03
    MAI
    2019

    Maleliidul võlgnevused Tallinna linna ees

    Eesti Maleliidul on alates märtsikuust tasumata arved Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatava Pirita Spordikeskuse ees kokku summas 852,02 eurot, sellest tulenevalt on peatatud saavutusspordi toetuse eraldamine Eesti Maleliidu sportlaste Mai Narva ja Margareth Olde kohta summas 2000 eurot (tiitlivõistlustel osalemiseks).