menüü
 • 15
  MAI
  2019

  Eesti Maleliidul nüüd ka äriregistris uus juhatus!

  Eesti Maleliidu 14.04.2019 üldkoosolekul, kus osalesid absoluutselt kõik maleliidu liikmesklubid (osalus 100%), valiti alaliidule uus 5-liikmeline juhatus koosseisus Georg Abozenko, Andres Karba, Margus Sööt, Priit Värk ja Vladimir Žavoronkov. Läks täpselt üks kuu, et ka äriregistri kanded saaksid tehtud, selgitavad asjaolud järgnevalt. Uus juhatus esitas äriregistrile 23.04.2019 avalduse maleliidu registrikaardi korrastamiseks, lisades sellele avaldusele ka üldkoosoleku protokolli.

  Seepeale senine juhatuse esimees Hendrik Olde esitas 24.04.2019 taotluse registrikande mitte tegemise kohta. Tartu Maakohtu registriosakond tegi seejärel 30.04.2019 korraldava määruse, millega Hendrik Oldele anti 10-päevane tähtaeg hagi esitamiseks (viide määrusele).

  Kuna hagi ei esitatud, siis tegi Tartu Maakohtu registriosakond 13.05.2019 korraldava määruse, millega otsustati jätta 24.04.2019.a. esitatud Hendrik Olde taotlus muutmiskande tegematajätmiseks rahuldamata (viide määrusele). Samal päeval küsiti kannete kinnitamiseks üldkoosoleku toimumise käsikirjalisi materjale (viide määrusele), kõik küsitud dokumendid said registriosakonda sama päeva õhtul tähitud kirjaga posti pandud.

  Kuid 13.05.2019 pärastlõunal saadeti registriosakonda järjekordne kiri seniselt juhatuselt, kui oma pretensioonidega tuli välja Ants Prii, seetõttu register pidi tegema veel ühe korraldava määruse, millega Ants Prii 13.05.2019 esitatud taotlus kandavalduse menetluse peatamiseks jäeti rahuldamata (viide määrusele).

  Äriregister kinnitas 14.05.2019 Eesti Maleliidu juhatuse koosseisus Georg Abozenko, Andres Karba, Margus Sööt, Priit Värk ja Vladimir Žavoronkov.