menüü
 • 07
  MAI
  2019

  Eesti Maleliidu 14.04.2019 üldkoosoleku hääletamine vastab liikmete tahtele, et juhtimise võtab üle uus juhatus.

  Esiteks on mul palutud kommenteerida väidetavat Eesti Maleliit 14.04.2019 üldkoosolekul Helme Maleklubi ning SK Vanad Olümpiaalad volituste pahatahtlikku kasutamist ning Eesti Maleliit liikmete nimekirja pidamist. Eesmärgiga, et Eesti Maleliit tegevus muutuks üha läbipaistvamaks, teen seda avalikult. Hoidun hinnangutest ning esitan üksnes tõestatavad faktilised asjaolud. Järeldusi oskab igaüks teha ise.

  Eesti Maleliidu 14.04.2019 üldkoosolekul osales Valgamaa Maleklubi "Helme", keda esindas Tartu Ülikooli Maleklubi (esindaja Kristjan Sander). Kristjan Sander ei hääletanud Valgamaa Maleklubi "Helme" eest juhatusega seotud küsimustes (ei võtnud hääletussedelit välja, vt. lisatud allkirjalehti siit - juhatuse_liikmete_arv ja juhatuse_tagasi_kutsumine ja juhatuse_valimine).

  Eesti Maleliidu 14.04.2019 üldkoosolekul osales klubi SK Vanad Olümpiaalad, kes on igasuguste kahtluste välistamiseks oma tahte üle kinnitanud ning on igati nõus oma esindaja tegevusega (lisatud).

  Eesti Maleliidu raamatupidaja on 12.04.2019 teatanud, et „sain täna hommikul Hendrik Oldelt teate, et ta on täna saatnud Maakohtu registriosakonnale avalduse EML juhatusest väljaastumise kohta, seoses sellega soovib H.Olde tänase päeva jooksul saada lõpparvet (aprilli juhatuse liikme tasu+ kasutamata puhkuse kompensatsioon).“ Lõpparve ilmselt ka välja maksti (ilma nõukogu nõusolekuta). Spordiregistri ja registriosakonna andmetel on veel 12.04.2019 õhtul ning 15.04.2019 esitanud keegi registritele andmeid, et tagasiulatuvalt teha muudatusi Eesti Maleliit liikmete nimekirjas. Ei 12.04.2019 ega üldkoosoleku toimumise seisuga 14.04.2019 Eesti Maleliit kodulehel selliseid muudatusi kajastavat nimekirja ei olnud. 22.11.2013 on Eesti Maleliit kohtulikult kinnitatud kompromissis kokku leppinud, et MTÜ Eesti Maleliit paneb oma liikmete nimekirja üles kodulehele aadressil www.maleliit.ee.

  On täiesti tavapärane et registriosakond peatab kannete tegemise, kui juhtorgani liikmed asja vaidlustavad ja ootab ära vaidluse tulemuse, sellega ei ütle registriosakond ise vaidluse kohta midagi.

  Teiseks tahan teiega jagada lastevanemate tagasisidet, „kes olid meeldivalt üllatunud paaril viimasel Malemajas läbiviidud võistlusel valitsenud uudsest õhkkonnast, partiisid sai pealt vaadata, oldi sõbralikud ja kõik jättis kuidagi sümpaatse mulje ja palusid edastada organisaatoritele tänusõnad“. Soovin edu uuele juhatusele. Sellist maleelu soovin nii mina kui paljud teised arendada ja toetada, olen veendunud, et ka paljud rahastajad, kes seni on eemal seisnud.

  Lugupidamisega

  Villu Otsmann

  Eesti Maleliit, nõukogu liige

  Eesti Male Toetusühing, nõukogu liige