menüü
 • 06
  VEB
  2017

  Turniirikutse: "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnus

  VII “Nipernaadi” kiirmaleturniir toimub 19. veebruaril 2017 Võnnu kultuurimajas, aadressil Tartu 24, Võnnu alevik, Võnnu vald, Tartumaa. Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, ajakontrolliga 15 minutit + 5 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Loe edasi turniiri juhendist.

  VII “Nipernaadi” kiirmaleturniir Võnnus

  19. veebruaril 2017

  JUHEND

  I Eesmärk ja ülesanne

  a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;

  b) populariseerida malet Võnnu vallas, jätkata iga-aastast traditsiooni.

  Võistluse korraldavad Võnnu Spordiklubi, Naiskodukaitse Lõuna-Tartumaa jaoskond ja Eesti Male Toetusühing

  II Aeg ja koht

  Kiirturniir toimub 19. veebruaril 2017. a. algusega kell 11:00 Võnnu kultuurimajas aadressil Tartu 24, Võnnu alevik, Võnnu vald, Tartumaa. Võnnu asub Tartust 25 km kaugusel. Kohale jõudmiseks tuleb sõita Tartust välja mööda Räpina maanteed ja keerata umbes 22 km pärast vasakule Võnnu suunas. Kultuurimaja jääb Võnnusse ehk kohalikus keeles Võndu sisse sõites vasakut kätt tee äärde (maja pilt on näha aadressil http://www.vonnu.ee/uus/ lehekülje päises). Infot turniiri kohta leiab ka aadressilt http://www.spordiklubi.ee

  III Osavõtjad

  Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 90 mängijaga.

  IV Võistluste korraldus- ja võistlemistingimused

  Võistluse korraldavad Võnnu Spordiklubi, Naiskodukaitse Lõuna-Tartumaa jaoskond ja Eesti Male Toetusühing.

  Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit (+ 5 sekundit igale käigule) mõlemale mängijale partii lõpuni. Kui osavõtjaid on alla 30, võidakse voorude arvu vastavalt kohtuniku soovitusele vähendada.

  Võistluse tulemused saadetakse FIDE’le rahvusvaheliseks kiirmale reitingu arvestuseks (paarimisel eelistatakse FIDE reitingut) ja samuti Eesti reitinguarvestusse.

  Kõik voorud mängitakse FIDE kiirmale reeglite A.4 järgi.

  Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

  Kõik elektroonilised sidevahendid, k.a. mobiiltelefonid, peavad partii ajal olema välja lülitatud (FIDE Tromso 2014 kongressi otsus). Eksimuse korral on kohtunikul õigus kasutada punktis 12.9 toodud meetmeid.

  Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:

  a) Kõikide vastaste punktide summa;

  b) Kõikide vastaste punktide summa ilma nõrgima vastaseta;

  c) Kõikide vastaste punktide summa ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

  Paarimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi Swiss Manager.

  V Ajakava

  Registreerimine 10:15 – 10:50.

  Võistluse avamine 11:00 – 11:10.

  I–III voor orienteeruvalt 11:10 – 13:30.

  Lõunapaus u 30 minutit. Korraldajad jätavad endale õiguse pausi vajadusel muuta, lühendada või pikendada. Võistluspaigas pakutakse osavõtjatele tasuta kohvi, teed, karastusjooke, suupisteid ja suppi.

  IV–VIII voor orienteeruvalt 14:00 – 17:30.

  Võistluse lõpetamine orienteeruvalt 17:45.

  Vooru vaheajad on arvestatud 10-minutilised. Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 7 minutit pärast paarimise avalikustamist (vastav aeg fikseeritakse kohapeal).

  VI Autasustamine

  Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat noormängijat (sünniaastaga 1999 ja hiljem), parimat veterani (sünniaastaga 1957 ja varem) ja parimat kohalikku mängijat minimaalselt järgmiste auhindadega:

  I          koht – 100 EUR                              Parim naine     – 30 EUR

  II         koht – 80 EUR                                Parim noor      – 30 EUR

  III       koht –  60 EUR                               Parim veteran  – 30 EUR

  IV       koht – 40 EUR                                Parim kohalik  – 30 EUR

  V       koht –   30 EUR

  Eriauhind parimale kohalikule noorele! Eriauhind Tartumaa parimale naismaletajale! Üllatusauhinnad!

  Ükski võistleja ei saa üle ühe auhinna.

  VII Majandamine

  Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.

  Osavõtumaks on 8 eurot täiskasvanud võistleja (sünniaastaga 1958 kuni 1998) ja 5 eurot noore (sünniaastaga 1999 ja hiljem), veterani (sünniaastaga 1957 ja varem) ja üliõpilase kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud Võnnu valla elanikud, Kaitseliidu liikmed ja õigeaegselt registreerunud GM, WGM, IM ja WIM tiitliga võistlejad.

  Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu, mis on eeltoodud summadest kaks korda suurem (vastavalt 16 eurot ja 10 eurot). Korraldajatel on õigus teha osavõtumaksu soodustusi.

  VIII Eelregistreerimine

  Palume eelregistreeruda hiljemalt 16. veebruari 2017 hilisõhtuks, eelistatult e-posti aadressile innos@ut.ee või telefonil 56 611181 (Jürgen Innos), teatades osaleja ees- ja perekonnanime ning sünniaasta.

  IX Üldist

  Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluse korraldajad koos kohtunikega. Turniiri peakohtunik on IA Marek Kolk.