menüü
 • 10
  JAN
  2017

  Turniirikutse: kiirmaleturniir "Vinni Välk"

  Kiirmaleturniir "Vinni Välk" toimub 21. jaanuaril 2017 Vinni Spordikompleksis, aadressil Sõpruse tn 16, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa. Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, ajakontrolliga 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Loe edasi turniiri juhendist.

  Kiirmaleturniir „Vinni Välk“

  Juhend

  I Aeg ja koht

  Kiirmaleturniir toimub 21. jaanuaril 2017. a. algusega kell 11.00 Vinni Spordikompleksis, aadressil Sõpruse tn 16, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa – lisainfo http://www.vinnisport.eu/

  NB! Kõikidel maleturniirist osavõtjatel on võimalus kasutada tasuta Vinni Spordikompleksi ujulat võistluspäeval turniiri eelselt ja järgselt – turniiri korraldajad soovitavad seda võimalust kindlasti kasutada! Samuti on korraldajate poolt osalejatele tagatud tasuta lõunasöök.

  II Osavõtjad

  Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 80 mängijaga.

  III Võistluste korraldus ja võistlemistingimused

  Võistluse korraldab ja viib läbi Rakvere Maleklubi, koostöös Vinni Vallavalitsuse, Vinni Spordikompleksi ja Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupiga.

  Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni.

  Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:

  Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.

  Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).

  Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:

  a) Buchholz

  b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta

  c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

  Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

  IV Ajakava

  Registreerimine 10.15 – 10.45

  Võistluste avamine 11.00 – 11.10

  I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 13.30

  Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)

  V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.00 – 16.30

  Võistluste lõpetamine 16.45

  V Autasustamine

  Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1957 ja vanemad) ja parimat Rakvere Maleklubi mängijat rahaliste auhindadega. Vinni valla poolt on välja pandud eriauhinnad parimale Vinni mees- ja naismaletajale.

  Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:

  - I koht                  100 EURi             + turniirivõitja rändkarikas, mille 2016. a. võitis

                                                             rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

  - II koht                 60 EURi,

  - III koht                40 EURi,

  - IV koht                30 EURi,

  - V koht                 20 EURi,

  - Parim naine        20 EURi,

  - Parim veteran     20 EURi,

  - Parim Rakvere Maleklubi mängija   20 EURi.

  Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

  VI Majandamine

  Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.

  Osavõtumaks on 10.- eurot täiskasvanud võistleja ja 8.- eurot noore (sünniaastaga 1999 ja nooremad), veterani (sünniaastaga 1957 ja vanemad) ja Lääne-Virumaa maletaja kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

  Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu osavõtumaks pluss 5 eurot.

  Igale osalejale on tagatud muu hulgas ka tasuta toitlustamine kohapealse lõunapausi ajal.

  VII Eelregistreerimine

  Eelregistreerimine teostada hiljemalt 20. jaanuariks 2017. a. kell 12.00 eelistatult e-mailile peakohtunik@gmail.com või telefonil 5530227 (Eino Vaher), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

  IX Üldist

  Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Rakvere Maleklubi.