menüü
 • 17
  DETS
  2013

  2014. aastal toimub "Kodumasinad" maleturniiride sari!

  Eesti Male Toetusühingu eestvedamisel toimub ka 2014. aastal üle-eestiline maleturniiride sari, mis uuel aastal kannab nime "Kodumasinad" maleturniiride sari. Juba neljandat järjestikust aastat organiseeritavasse sarja kuulub taas 19 osavõistlust, sarja koondarvestusse läheb igal mängijal 8 parema turniiri tulemus. Sarja koondauhinnafond on kokku 4000 eurot. Erinevais Eestimaa paigus toimuvate võistluste korraldajatel on täiendav võimalus taotleda sarjaga liitumist käesoleva aasta detsembrikuu jooksul, selleks palume kontakteeruda Eesti Male Toetusühinguga.

  Loe edasi sarja üldjuhendist. PDF-formaadis sarja üldjuhendi saab alla laadida siit.

  “KODUMASINAD” MALETURNIIRIDE SARI 2014. a

   Üldjuhend

   

  SARJA EESMÄRK

  - Paul Kerese kui suurmaletaja ja maailmakodaniku mälestamine;

  - Aidata kaasa malemängu populaarsuse ja harrastatavuse kasvule Eestis;

  - Pakkuda malehuvilistele võimalust saada heal tasemel võistluskogemusi;

  - Tekitada noortes huvi malemängu ja -treeningute vastu;

  - Ühtne turniiride sari kaasab rohkem malehuvilisi, malesõpradel on võimalik paremini jälgida põnevaid malesündmusi. Sarja koondarvestuse pidamine aitab tõsta sportlikku pinget.

   

  SARJA KORRALDUS

  Sarja viib läbi Eesti Male Toetusühing koostöös Eesti maleklubide, kohalike omavalitsuste ja sarja toetajatega. Kogu maleturniiride sarja kohta käiv informatsioon on kajastatud internetis erileheküljel: www.eestimale.ee/sari2014

  “Kodumasinad” maleturniiride sarja kuulub kokku 19 turniiri:

  1)         10.-11. jaanuar 2014 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinnas, eelturniir (korraldaja Eesti Spordiselts Kalev);

  2)         19. jaanuar 2014 Vinni välkmaleturniir (korraldaja Rakvere Maleklubi);

  3)         1. veebruar 2014 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinnas (korraldaja Maleklubi Faalanks);

  4)         16. veebruar 2014 Võnnu „Nipernaadi“ kiirmaleturniir (korraldajad Võnnu Spordiklubi ja Tartu Spordiselts „Kalev“);

  5)         15. märts 2014 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandis (korraldaja Viljandi Maleklubi CC Fellin);

  6)         12. aprill 2014 Põlva kevadturniir (korraldaja Põlva Male-Kabeklubi);

  7)         19. aprill 2014 Lembit Olli mälestusturniir kiirmales Tallinnas (korraldaja Eesti Maleliit);

  8)         10. mai 2014 Narva linna kiirmaleturniir (korraldaja Spordiklubi Maletäht);

  9)         25. mai 2014 Keila linna kiirmaleturniir (korraldaja Keila Maleklubi);

  10)       7. juuni 2014 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir (korraldaja Tartu Spordiselts „Kalev“);

  11)       8. juuni 2014 Rakvere linna kiirmaleturniir (korraldaja Rakvere Maleklubi);

  12)       30. juuni - 6. juuli 2014 Rahvusvaheline 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandis (korraldajad Eesti Male Toetusühing ja Viljandi Maleklubi CC Fellin);

  13)       9. august 2014 Karksi Ratsu kiirturniir (korraldaja Karksi Vallavalitsus);

  14)       20. september 2014 Sõmerpalu valla kiirmaleturniir Sulbi külas (korraldaja Võru Maleklubi);

  15)       21. september 2014 Tõrva kiirmaleturniir (korraldaja Valgamaa Spordiliit);

  16)       12. oktoober 2014 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneemes (korraldaja Viimsi Maleselts Apones);

  17)       1. november 2014 AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartus (korraldaja Tartu Spordiselts „Kalev“);

  18)       9. november 2014 Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paides (korraldaja Paide Maleklubi);

  19)       7. detsember 2014 Kõo valla 16. jõuluturniir (korraldaja Kõo Vallavalitsus).

   

  Igal mängijal läheb sarja koondarvestusse 8 parema turniiri tulemus. Konkreetne turniir läheb arvesse, kui mängija osaleb üle 50% voorudest.

  Eesti Male Toetusühing jätab omale õiguse teha ajakavas muudatusi (muutuda võivad üksikute turniiride toimumiskuupäevad, ka toimumiskohad).

  Eesti Male Toetusühing ei vastuta sarjaturniiride (osavõistluste) toimumise eest.

   

  SARJA KOONDPUNKTIDE ARVESTUS

  Igal “Kodumasinad” maleturniiride sarja kuuluval osaturniiril on võimalik teenida koondarvestuse punkte vastavalt lõppkohale konkreetse osaturniiri tabelis (ehk kohapunktid).

  Igal turniiril määratakse paremusjärjestus vastavalt konkreetse turniiri võistlusjuhendile. Sarjaturniiride (osavõistluste) korraldajatele soovitame võrdsete punktide korral paremusjärjestuse määramiseks rakendada kärbitud Buchholzi variante.

   

  Osavõistluse kohapunkte saavad iga turniiri 50 paremat:

  - 1. koht - 75 punkti;
  - 2. koht - 65 punkti;
  - 3. koht - 55 punkti;
  - 4. koht - 47 punkti;
  - 5. koht - 46 punkti;
  - 6. koht - 45 punkti;
  - …
  - 48. koht - 3 punkti;
  - 49. koht - 2 punkti;
  - 50. koht - 1 punkt.

  Suurte rahvusvaheliste maleturniiride puhul korrutatakse kohapunktid koefitsiendiga järgnevalt:

  a)      ESS Kalevi Kerese mälestusturniir jaanuaris koefitsiendiga 3,0 (1. koht - 225 punkti; 2. koht - 195 punkti jne)

  b)      Ilmar Raua mälestusturniir juunis-juulis koefitsiendiga 5,0 (1. koht - 375 punkti; 2. koht - 325 punkti jne)

  Kõikide teiste kiir- ja välkmaleturniiride puhul võetakse kohapunktid arvesse koefitsiendiga 1,0 (1. koht - 75 punkti; 2. koht - 65 punkti jne).

  Täiendavalt saab igal sarjaturniiril osalemise eest 10 boonuspunkti. Sarja koondarvestusse lähevad kõikidel turniiridel osalemiste eest saadavad boonuspunktid (maksimaalselt kuni 190 boonuspunkti – 19 turniiri).

   

  SARJA AUHINNAFOND

  “Kodumasinad” maleturniiride sarja üksikute osaturniiride auhinnafondi moodustavad osavõtumaksud, milledele lisanduvad vastavate turniiride toetajate annetused. Üksikutel osaturniiridel peavad olema auhinnad vähemalt kolmele esikohale tulnule.

   

  Eesti Male Toetusühing paneb välja maleturniiride sarja minimaalsed koondauhinnad (bruto):

  - I koht - 1000 €

  - II koht - 600 €

  - III koht - 400 €

  - IV koht - 300 €

  - V koht - 200 €

  - VI koht - 200 €

  - VII koht - 100 €

  - VIII koht - 100 €

  - IX koht - 75 €

  - X koht - 75 €

  - XI koht - 50 €

  - XII koht - 50 €

  - Reitinguga kuni 1900* I koht - 150 €, II koht - 120 €, III koht - 100 €, IV koht - 80 €, V koht - 50 €, VI koht - 50 €,

  - Seeniorid (sünniaastaga 1954 ja vanemad) I koht - 100 €, II koht - 50 €

  - Naised I koht - 100 €, II koht - 50 €

   

  *Eesti kiirmale reiting seisuga 1. jaanuar 2014.

  Kokku on koondauhinnafond 4000 €.

   

  Sarja paremusjärjestuse moodustavad koondarvestuse punktid (8 parema osaturniiri kohapunktid + kõikidel osaturniiridel kogutud boonuspunktid).

  Võrdsete koondarvestuse punktide korral läheb sarja koondauhind jagamisele.

  Iga maletaja võib saada koondauhinna maksimaalselt ühes kategoorias.

   

  ÜLDIST

  Kõik käesolevas üldjuhendis määratlemata küsimused lahendab võistlussarja orgkomitee koostöös võistlussarja peakohtunikuga.

  Võistlussarja peakohtunik on Marek Kolk (FA).