menüü
 • 30
  MAI
  2011

  Eesti Male Toetusühing toetab Eesti male-kabe esivõistluste toimumist

  Eesti 2011. a. meistrivõistlused males-kabes toimuvad Tallinnas Nõmme Noortemajas, Mai tn. 23, 5. juunil 2011 algusega kell 11:00. Eesti Male Toetusühing toetab turniiri õnnestumist. Juhend.

  Eesti II meistrivõistlused males-kabes (“Ruuduline laud”)

  J U H E N D

  1. Eesti 2011. a. meistrivõistlused males-kabes toimuvad Tallinnas Nõmme Noortemajas, Mai tn. 23, 5. juunil algusega kell 11.

  2. Võistlus koosneb male välkturniirist (mõtlemisaeg kummalegi 5 minutit) ja kabe välkturniirist (vene kabe, mõtlemisaeg kummalegi 3 minutit).

  3. Nii males kui ka kabes mängitakse 11 vooru šveitsi süsteemis. Loosimine arvutiga. Peakohtunik on Lembit Vahesaar.

  4. Paremusjärjestuse kummalgi turniiril selgitab kogutud punktide arv. Selle võrdsuse korral punktide arv ilma halvima tulemuseta. Kuna praegu antakse males ja kabes erinevalt punte võidu ja viigi eest, siis sel võistlusel ühtlustame arvestuse: võit partiis annab 2 punkti ja viik 1 punkt, kaotus on 0 punkti.

  5. Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse maleturniiril saadud punktid kabes saadud punktidega. Suurim punktide arv annab kõrgema koha.

  5.1.Punktide võrdsuse korral annab parema koha suurem punktide arv ühel turniiril, kas males või kabes.

  5.2.Selle võrdsuse korral annab parema koha kõrgem koht ükskõik kummal turniiril. Selle võrdsuse korral suurem võitude arv kogu võistlusel.

  5.3. Selle võrdsuse korral kõrgem koht males.

  6. Autasustamine. Kolme paremat meest ja naist autasustatakse vastava medali ja diplomiga, võitjat karikaga. Nii male- kui ka kabeturniiri võitjat autasustatakse karikaga. Autasustatakse ainult neid mängijaid, kes osalevad mõlemal turniiril. Parimat seeniori (meest ja naist) autasustatakse karikaga. Parimat noort (noormeest ja neidu) autasustatakse karikaga.

  6. Registreerimine hiljemalt 25. maiks telefonil 55682500, õhtuti 6701583 või meiliaadressil heinar.jahu@gmail.com.

  7. Osavõtumaks 2 eurot, seenioridel (sünniaasta 1947 ja varem) ja noortel (sünniaasta 1992 ja hiljem) 1 euro. Võib tasuda pool tundi enne võistluse algust kohapeal või Nõmme Kabeklubi arvele 221014179421.

  Eesti Male Toetusühing

  Eesti Maleliit

  Nõmme Maleklubi

  Nõmme Kabeklubi