menüü

Juhend / Regulations

52. Ilmar Raua mälestusturniir

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Meenutada Viljandist pärit maletajat, kahekordset Eesti meistrit ja 1939.a. Buenos Airese maleolümpial Eesti võistkonnas kolmanda koha saavutanud maleolümpiameeskonna liiget Ilmar Rauda (30.04.1913 Viljandi – 13.07.1941 Buenos Aires).

Eesti Male Toetusühingu hallatav turniiri erilehekülg asub aadressil http://www.eestimale.ee/raud2018

II Aeg ja koht

Turniir toimub 6. juuli – 8. juuli 2018 Sakala Keskuses aadressil Tallinna tn. 5, Viljandi. Mängitakse kaks turniiri: kiirturniir toimub 6. – 7. juuli 2018 ja välkturniir 8. juuli 2018.

III Osavõtjad

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel kes on tasunud osavõtumaksu kiirturniiri puhul 20 EURi, veteranid (s.a. 1953 ja vanemad) ja noored (s.a. 2000 ja nooremad) 10 EURi ning välkturniiri puhul 10 EURi, veteranid ja noored 5 EURi. Viljandimaa maletajad, rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) on osavõtumaksust vabastatud.

Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 80 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused

Võistluse korraldab Eesti Male Toetusühing koostöös Viljandi Maleklubi CC Felliniga.

KIIRTURNIIR.

Igas ringis mängitakse olümpiasüsteemis matš, mis koosneb 2-st kiirmale partiist mõtlemisajaga 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale alates esimesest käigust.

Kui matši seis on viigiline pärast kahte kiirmale partiid, siis jätkatakse 2 partiiga välkmales ajakontrolliga 3 min + 2 sek.

Kui ka see ei selgita võitjat, mängitakse Armageddon-välkpartii ajakontrolliga 5 min valgetel ja 4 min. mustadel + 2 sek lisandub igale käigule. Viigi korral pääseb järgmisesse ringi mustadega maletanud mängija.

Osalejad paigutatakse tabelisse võttes aluseks FIDE kiirmale reiting, selle puudumisel Eesti kiirmale reiting -100 punkti.

Esimesest ringist alates saavad väljalangejad jätkata Šveitsi süsteemis turniiril, kus mängitakse 10 vooru ühtses grupis.

Kui osalejaid on rohkem kui 64, siis need, kes ei mahu reitinguga olümpiasüsteemis turniirile, mängivad Šveitsi süsteemis turniiril, sellisel juhul toimub Šveitsi süsteemis 12 vooru.

Hilisemates ringides väljalangejad liituvad Šveitsi süsteemis korraldatava turniiriga sama punktide arvuga nagu on sel hetkel Šveitsi süsteemis turniiri liidri(te)l.

Võrdsete punktide arvu korral Šveitsi süsteemis mängitaval turniiril kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:

a) Median Buchholz

b) Buchholz

c) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

VÄLKTURNIIR.

Mängitakse 11 topeltvooru mõtlemisajaga 3 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale alates esimesest käigust.

V Ajakava

Reedel, 6. juulil 2018 – kiirturniir

Registreerimine 9.00-10.30

Võistluste avamine 11.00

I ring 1/32 finaal 11.00-13.00

II ring 1/16 finaal ja Šveitsi süsteemi turniiri I-II voor 13.00-15.00

III ring 1/8 finaal ja Šveitsi süsteemi turniiri III-IV voor 15.00-17.00

IV ring 1/4 finaal ja Šveitsi süsteemi turniiri V-VI voor 17.00-19.00

Laupäeval, 7. juulil 2018 – kiirturniir

V ring Poolfinaal ja Šveitsi süsteemi turniiri VII-VIII voor 11.00-13.00

VI ring Finaal ja 3.-4. koha matš, Šveitsi süsteemi turniiri IX-X voor 13.00-15.00

Võistluste lõpetamine 30 minuti jooksul pärast viimase partii lõppu.

Pühapäeval, 8. juulil 2018 – välkturniir

Registreerimine 10.30-10.50

Välkturniiri algus 11.00

VI Autasustamine

Kiirturniiri rahalised auhinnad sponsorluse korras:

I koht 500 EURi + karikas,

II koht 350 EURi + karikas,

III koht 250 EURi + karikas,

IV koht 150 EURi,

V koht ehk Šveitsi süsteemi turniiri I koht 100 EURi,

VI koht ehk Šveitsi süsteemi turniiri II koht 100 EURi,

VII koht ehk Šveitsi süsteemi turniiri III koht 50 EURi,

VIII koht ehk Šveitsi süsteemi turniiri IV koht 50 EURi,

Parim naismängija 50 EURi,

Parim veteran s.a. 1968 kuni s.a. 1954 50 EURi,

Parim veteran s.a.1953 ja hiljem 50 EURi,

Parim noor s.a. 2000 ja hiljem 50 EURi,

Parim Viljandimaa mängija 50 EURi,

Parim reitinguga kuni 1900 50 EURi.

Korraldaja peab meeles kahte osalejat loositavate üllatusauhindadega.

Välkturniiri rahalised auhinnad sponsorluse korras:

I koht 100 EURi + karikas,

II koht 75 EURi,

III koht 50 EURi,

Parim naismängija 30 EURi,

Parim veteran s.a.1953 ja hiljem 30 EURi,

Parim noor s.a. 2000 ja hiljem 30 EURi,

Parim Viljandimaa mängija 30 EURi.

Ükski maletaja ei saa üle ühe auhinna. Rahalistelt autasudelt peetakse kinni tulumaks vastavalt kehtivale seadusandlusele.

VII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine palutakse teostada hiljemalt kell 20.00 3. juuliks 2018. aasta eelistatult turniiri e-mailile: peakohtunik@gmail.com või toomas.valgmae@kodumasinad.ee või eelistatult SMS-iga telefonil +37256471454 (Gert Elmaste), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja -aasta, FIDE ID numbri, ELO reitingu.

VIII Lisainfo

Rahvusvahelistele suurmeistritele (GM/WGM) ja rahvusvahelistele meistritele (IM/WIM) on pakkuda piiratud arv tasuta majutust. Huvilistel palutakse võimalikult kiiresti kontakteeruda korraldajatega.

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluse korraldajad.