menüü
 • 15
  JUULI
  2010

  Eesti Male Toetusühing toetab meeskonna osalemist maleolümpial

  Eesti Male Toetusühing (edaspidi EMTÜ) on alates käesoleva aasta maist tegutsenud selle nimel, et 2010. aasta septembris-oktoobris Venemaal Hantõ-Mansiiskis toimuval maleolümpial oleks Eesti esindatud vähemalt meeskonnaga, võimalusel ka naiskonnaga. Juba 11. mail saatsime EMTÜ nimel Eesti Maleliidule (edaspidi EML) e-kirjaga koostööettepaneku, milles teavitasime ühingu valmisolekust võtta enda kanda Eesti meeskonna nimetatud suurvõistlusele lähetamisega seotud kulud: lennukipiletite jm. eest tasumise. Koostööettepanek oli ajendatud eelnevalt kostunud signaalidest, et võib-olla jääb tänavu maleolümpial alarahastatuse tõttu osalemata. Koostööettepaneku vastuvõtmine oleks andnud EML-ile vabamad käed naiskonna maleolümpiale lähetamise planeerimisel ja rahastamisel.

  EMTÜ proovis alates 11. maist jõuda kohtumiseni EMLi juhtkonnaga, et pooled saaksid tingimustes kokku leppida ja meeskonna maleolümpial osalemise rahastamiseks kirjaliku lepingu sõlmida. Kahjuks meiepoolsed pingutused ei olnud edukad ja reaalse kohtumiseni ei jõutudki. Tagasi lükati ka EMTÜ kirjaliku lepingu versioon, pakkumata sealjuures välja võimalikku alternatiivset versiooni. EMTÜ poolt kehtis Eesti meeskonna maleolümpiale lähetamise kulude enda kanda võtmise ettepanek kuni 4. juunini 2010.

  Eesti Kultuurkapital on eraldanud Eesti Maleliidule maleolümpial osalemise projektile toetuseks 55 000 krooni (täpsemalt siin ja siin). Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) poolt pakutakse väga soodsaid tingimusi maleolümpial osalemiseks (lisainfo): edasi-tagasi tšarterlend Hantõ-Mansiiskisse mitmetest Euroopa suurlinnadest (Moskva, Praha, München, Milano), elamine ja toitlustamine on koondislastele tagatud korraldaja poolt jne. Meie hinnangul moodustavad ühe võistleja otsesed lähetamiskulud ligikaudu 4000 krooni (peamine kuluartikkel on sõidupiletid tšarterlennu toimumise paika), seega mõlema võistkonna ja kaptenite lähetamine kokku ligikaudu 48 000 krooni. FIDE pakutavad väga soodsad maleolümpial osalemise tingimused, Eesti Kultuurkapitali poolt projektile eraldatud arvestatavad toetussummad ja EMTÜ poolse koostööettepaneku tagasilükkamine annavad alust arvata, et Eesti esinduste olümpial osalemine on kindel.

  EMTÜ üritab samuti jätkuvalt omalt poolt projekti heale õnnestumisele kaasa aidata. EMTÜ toetab maleolümpiale registreeritud Eesti meeskonna liikmete (Kaido Külaots, Meelis Kanep, Olav Sepp, Tarvo Seeman, Aleksander Volodin ja kapten Kalle Kiik) ettevalmistust maleolümpiaks vastavalt meeskonnaliikmetega sõlmitavatele kokkulepetele.