Eesti Kirimaleühingu üldkogu 1. augustil 2009 a

1. augustil peeti Tallinnas järjekordne EKmÜ üldkogu

            päevakavaga:

1. EKmÜ tegevusest 2008 – 2009 a.
2. EKmÜ aastaaruande kinnitamine.
3. Jooksvad küsimused.
 
Kohal olid: Lembit Vahesaar, Ervin Liebert, Merike Rõtova, Tõnu Tiits, Hans Tomson, Raul Kukk, Teet Ðvilponis, Jüri Siigur, Elmar Puskar, Urmas Otspere, Einar Laane, Mihkel Raidaru
 
Aruanne EKmÜ üldkogule
 
Üks periood Kirimaleühingu tegevusest on jälle läbi. Selle aja jooksul on meie seast lahkunud mitmed kirimaletajad: Jüri Dmitriev 29.09.2008, Leonid Viide 11.04.2009, Helmut Luik 05.05.2009, Ivar Rooks 22.06.2009. Mälestame lahkunuid leinaseisakus.
 
Eesti Kirimaleühing loodi 1992.a Tallinnas. Sellest peale on see esimene kord, kus me oleme taas kogunenud üldkoguks Tallinna.
Ka möödunud aasta oli täiesti tavaline, ilma mingite erakordsete sündmusteta. Kuigi kirimaletajate arv näitab meil pigem vähenemis- kui kasvutendentsi, on vist iga selle alaga tegemist teha tahtev leidnud endale turniiri, kus mängida. Ühing on sellele jõudumööda kaasa aidanud. Ühingu liikmete arvu on küllalt raske piiritleda. Riikliku statistika aruande järgi on meil 101 individuaalsel ja 5 juriidilist liiget, aktiivseid tegutsejaid 95.
Probleeme liikmemaksudega pole me suutnud lahendada. Mullu laekus liikmemakse 36 liikmelt, kelle hulgas olid juriidilistest liikmetest Reval-Sport, Saku MK ja Vabaettur, tänavu on seni maksumaksjateks olnud 44 individuaalliiget ja klubidest Reval-Sport, Saku MK, Vabaettur. Me pole põrmugi huvitatud oma ridade arvu vähendamisest, samal ajal peaksime saavutama vähemalt seda, et liikmemaksu oleksid tasunud kõik need, kes mängivad Eesti meistrivõistlustel või mingitel rahvusvahelistel turniiridel.
Kuigi meie kirimaletajate arv on praegu märksa väiksem kunagisest 400-st või isegi suuremast, oleme säilitanud Eesti-siseste võistluste järjepidevuse, ning ka rahvusvahelisel areenil on meie maletajatel jätkuvalt olnud häid tulemusi. ICCF viimases reitingulehes on meilt koguni 155 mängijat, lisaks neile veel 27, kes on mänginud reitingukõlbulikel võistlustel, aga pole veel reitingut kirja saanud. Tegelikult ei anna need arvud siiski mingit reaalset pilti, sest hõlmavad ka neid, kes pole juba aastaid mänginud. R.Kuke reiting on endiselt üle 2600 (2609), üsna selle numbri lähedal on T.Tiits (2585) ja T.Õim (2581), üle 2500 on ka A.Kanguri (2538) ja J.Siiguri (2509) reitingud. J.Siigurilt on reitingulehes arvesse võetud tervelt 831 partiid, E.Liebertil 454 ja J.Schusteril 444 partii tulemused.
Eesti reitingutabelisse kuulub endiselt 61 mängijat. Suurima reitinguga on J.Siigur 2490, R.Kukk 2475, A.Kangur 2454 ja H.Tomson 2451. Aitäh siinkohal H.Tomsonile kui meie reitinguarvestajale.
Eesti meistrivõistlused jätkuvad vastavalt väljakujunenud tavadele, samal ajal aga on tehnika areng sundinud meid mänguvahendite valikul ette võtma muudatusi.
Eelmise aasta jaanuaris alustasime 10. serveri teel mängitavaid meistrivõistlusi. Võitjaks osutusid Meelik Gornoi, Teet Ðvilponis ja Marek Soobik.
Kaks aastat tagasi leidis üldkogu, et kirja teel mängitava klassikalise kirimale aeg on otsa saanud ning edaspidi tuleb hakata võistlusi korraldama ainult serveri teel, siis oleksid sel moel jäänud kõrvale mõned poolfinaali võitjad, kellel puudub võimalus või tahtmine serveriga mängida. Seetõttu panime samaaegselt käima ka 30. meistrivõistlused kirja teel. Meistriks tuli Priit Tõnisson, kaasneb ka rahvusliku kirimalemeistri tiitel. Järgnesid Jüri Siigur ja Jüri Järvet.
Siinkohal autasustas L.Vahesaar kohalolevaid võitjaid diplomi ja medaliga
.
15. veebruaril s.a alustasime 6 osavõtjaga meistrivõistluste poolfinaaliga (turniirijuht Arvo Reede, peakohtunik Hans Tomson). Kuivõrd kaht eri viisi meistrivõistlusi enam ei peeta, tekkisid vaidlused selle üle, milline peaks edaspidi olema võistluste numeratsioon. Otsustasime kõik senised meistrivõistlused kokku liita ja seega on 25. mail serveriga alanud 11 osavõtjaga toimuva meistrivõistluse  järjekorranumbriks 41.
Pärast suuremaid ponnistusi õnnestus käima panna ka 6 võistkonna osavõtul toimuvad 16. võistkondlikud meistrivõistlused. Samal ajal läks lahti ka 30 laual peetav sõprusmatð rootsi kirimaletajatega. Esialgu oleme viigis. Valdur Tiit ja Priit Tõnisson võitsid mõlemad partiid.
Matðipakkumise saime veel Rumeenialt, mille aga olime sunnitud mängijate puudusel tagasi lükkama.
Rahvusvahelistest võistlustest peaks eelkõige märkima Eesti võistkondade esinemist olümpiavõistlustel. XV olümpia finaalis oli Eesti esmakordselt, saavutades rahuldava 7. koha. XVI olümpia poolfinaalis jäime lõpuks 6. kohale. 10. septembril algavad XVII olümpia finaal 13 võistkonna osavõtul, Eesti võistkonnas mängivad: R.Kukk, T.Tiits, A.Kangur, E.Liebert, T.Talpak ja XVIII olümpia poolfinaal 9 võistkonnaga, kus mängivad: T.Tiits, J.Siigur, T.Talpak, E.Laane, M.Gornoi, M.Soobik.
21.veebruaril algas Euroopa VIII võistkondlike meistrivõistluste poolfinaal, mis seni on  arenenud väga tasavägiselt. Meie võistkonnas mängivad:T.Tiits, J.Siigur, T.Talpak, T.Ðvilponis, E.Laane, J.Schuster, M.Gornoi, M.Raidaru.
Tðempionite liiga finaal on lõppemas. Hästi on seal mänginud E.Laane, rahuldavalt T.Tiits ja J.Schuster, nõrgalt aga J.Merilo, seetõttu oleme seal eelviimased.
Seevastu on Eesti võistkond väga edukas olnud VIII Läänemere turniiril (8th Baltic Sea Team Tournament), kus me oleme 17 võistkonna konkurentsis päris ees, kuigi tihedalt on kannul 2 venemaa ja 3 saksamaa võistkonda. 1. laua võitis suurmeistrinormiga T.Tiits, 4 laual täitis T.Talpak teist korda rahvusvahelise meistri normi, viimasel laual M.Raidaru rahvusvahelise meistri normi esmakordselt.
Individuaalvõistlustest on kõige olulisem XXII MM finaal, kus R.Kukk püsib 11 viigiga tabeli keskel. Aasta lõpul algavast, järgmisest, finaalist on lubanud osa võtta taas T.Õim.
Mullusel ICCF kongressil sai Einar Laanest rahvusvaheline meister. Tänavune ICCF kongress peaks olema meile saagirohkem. Suurmeistriks peaks kongress kinnitama Tõnu Tiitsu, naiste suurmeistriks ja ehk ka rahvusvaheliseks meistriks meeste arvestuses Svetlana Zainetdinova, rahvusvahelisteks  meistriteks Ülar Laugu ja Tõnu Talpaku.
 
Veidi rahaasjadest. Riiklikku finantseerimist ega sponsoreid ühingul pole, seetõttu oleme sunnitud elama vaid liikmemaksudest (laekuvad kesiselt) ja hoidma kulutused minimaalsel võimalikul tasemel. Käibe muudavad suureks vaid rahvusvaheliste turniiride osavõtumaksud,
mis meie arvel seisavad vaid ajutiselt ja kus oleme vaid vahendaja rollis. Väljaminekutest võiks nimetada: ICCF`i liikmemaks, serveriruum veebilehe ülalpidamiseks, panga ülekandetasud, diplomid ja medalite graveerimine. Esialgu oleme toime tulnud, kuigi on reaalne oht, et mingil momendil ei kata liikmemaksud meie kulutusi enam ära. Audiitori hinnangul on ühing kasutanud rahalisi vahendeid otstarbekalt.
 
Arvan, et juhatus on jooksvate asjadega enam-vähem toime tulnud. Koosolekuid on olnud harva vastavalt vajadusele, kuid siis on ka kõik kohal olnud. Kuivõrd töövaldkonnad on pika aja jooksul välja kujunenud, on tavaliselt piisanud meilide vahetamisest.
Juhatuse keskmine vanus on 73 aastat! ja oleks vaja kaasata nooremaid jõude.
Organisatsioonilisel alal ja meie mängijate rahvusvahelistel võistlustel mängimise korraldamisel on põhiraskus olnud E.Liebertil, M.Rõtova hoolitseb rahade laekumise ja kirjatööde eest, H.Tomson ja M.Raidaru on tegutsenud turniirijuhtidena. H.Tomson peab eestisisest reitinguarvestust, M.Raidaru hoolitseb kirimale kodulehekülje eest. Ta tegeles ka tänase üldkogu ettevalmistusega. Meie esindusvõistkonnad on T.Tiitsu hoole all. Mulle on jäänud paratamatud bürokraatlikud asjaõiendused, ühingu aruandlus ja ka esindusülesanded, ning formaalselt kohtunikuülesanded enamikul meie turniiridel.
Meie suhted ICCF-ga on olnud normaalsed ICCF ise on aga viimasel ajal puutunud kokku mitmesuguste probleemidega , ning olnud sunnitud välja vahetama mitmeid juhtivaid tegelasi. Oma õnnitluses uuele presidendile Eric Ruchile avaldasin lootust, et ta suudab asjad laabuma panna. Tsiteerin vastust: „ Dear Lembit, I thank for your support. All my best regards to the Estonian friends! Amici Sumus“ Eks näeme.
Kahjuks ei õnnestunud meie esindajatel mullu sõita kongressile Bulgaariasse. Tänavu septembris peaksid E.Liebert ja M.Rõtova siiski osalema kongressil Leedsis (Inglismaa)
Oleme Eesti Olümpiakomitee täieõiguslikud liikmed, kuigi meie osatähtsus Eesti spordimaastikul on üsna väike. Neid kirimaleliite, kes on samas staatuses, on ilmselt vähe. Uute kriteeriumide järgi me uue organisatsioonina EOK-sse ei pääseks, aga seniste liikmete saatus ohus pole.
Eesti Maleliiduga oleme eksisteerinud rahulikult kõrvuti. Formaalselt kehtib kahe organisatsiooni suhete kohta 1995.a. leping, kuid kumbki pool pole sellele tähelepanu pööranud.
Olen juhatuse liikmetele ja kõigile kirimaletajatele tänulik senise koostöö eest.
 
Lembit Vahesaar
EKmÜ president
 
Üldkogu tutvus ühingu tegevusaruandega ja majandusaasta aruandega ning kinnitas need.
Sõnavõttudes puudutati mitmeid ühingu töös olulisi küsimusi, sealhulgas vajadus määrata kindlaks eelistused XVI Eesti võistkondlike meistrivõistluste kohtade jagamise korral.
Üldkogu oli üksmeelselt valmis järgmise aasta üldkogu pidama Sindis, kus J.Siigur korraldab kokkutuleku „Jüri Siigur – 50 aastat kirimales“
Täname Urmas Otsperet meeldiva vasuvõtu eest! 
 
EKmÜ 2009. aasta üldkogu.