Eesti Kirimaleühingu üldkogu 16.augustil 2008.a.

16. augustil peeti Kloogarannas, E.Lieberti suvekodus järjekordne EKmÜ üldkogu

            päevakavaga:

1. EKmÜ tegevusest 2007 - 2008.a.
2. EKmÜ aastaaruande kinnitamine.
3. Uue juhatuse valimine.
4. Eesti individuaalsete- ja võistkondlike meistrivõistluste korraldamisest
5. Jooksvad küsimused.
 
Kohale tulid: Lembit Vahesaar, Ervin Liebert, Merike Rõtova, Tõnu Tiits, Hans Tomson, Mihkel Raidaru, Raul Kukk, Teet Ðvilponis, Jüri Siigur, Andres Saul
Priit Tõnisson, Vello Talvere, Andres Veiper.
 
Aruanne EKmÜ üldkogule.
 
Üks periood Kirimaleühingu tegevusest on jälle läbi. Selle aja jooksul on meilt lahkunud mitmed staaþikad kirimaletajad: Aarne Hermlin 17.11.2007, Taivo Kastan 24.04.2008, Jüri Sammul 10.07.2008, Ago Raju 08.08.2008. Mälestame lahkunuid leinaseisakus.
 Meie ühing on tegutsenud juba 16 aastat ning kuivõrd põhikiri näeb ette juhatuse valimised iga 4 aasta tagant, siis on täna jällegi see päev käes. Aruanne käsitleb küll eelkõige viimast aastat. Enam-vähem oli see tavapärane ilma suuremate sündmusteta. Küllap leidis ka sellel aastal iga kirimaletaja endale võistlusvõimaluse, kuigi vahepeal tekkis päris äge vaidlus selle üle, millised need võistlused just peaksid olema.
Kirimalega tegelejate üldarv püsib juba mõnda aega 100 ümber. Täpselt on nii seda arvu kui ka EKmÜ liikmete arvu raske piiritleda.
Liikmemaksudega on muidugi probleeme. Mullu oli maksjaid 45 ja 2 klubi, tänavu seni vaid 32 ja 3 klubi. Kadrioru klubi pole maksnud mitu aastat, Maletäht viimased 2 aastat. Me pole põrmugi huvitatud oma ridade arvu vähendamisest, samal ajal peaksime saavutama vähemalt seda, et need, kes mängivad Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel võistlustel, oleksid liikmemaksu tasunud.
Kirimaletajate rohkusega me hoobelda ei saa, küll aga sellega, et oleme seni suutnud säilitada oma võistluste järjepidevuse ja meil on küllalt head tulemused rahvusvahelisel areenil.
ICCF reitingulehes on meid 113 mängijat, peale selle 20, kes mängivad reitinguturniiridel, kuid pole veel reitingut kirja saanud. R.Kukk on aprillilehe järgi ületanud 2600 piiri, üle 2500 on ka T.Õim (2581), A.Kangur (2550), T.Tiits (2544) ja J.Siigur (2521). Siiguri aktiivsus äratab imetlust - ICCF lehes on temalt arvesse võetud 718 partiid!
J.Siigur on tõusnud ka Eesti reitingutabeli etteotsa (seal on üldse 61 aktiivset mängijat) 2528 punktiga.
Ka viimastel aastatel jätkus Eesti sisemiste võistluste korraldamine vastavalt väljakujunenud tavadele.
Eelmisest üldkogust möödunud aja jooksul jõudsid lõpule Eesti 9. e-postiga meistrivõistlused, ilmselt kõige tasavägisemad senipeetuist. 9½ punkti juures said T.Ðvilponis ja J.Siigur Sonneborg- Bergeri järgi 49 punkti. Kuna turniirireglemendis muid kohajagamise kriteeriume polnud, siis anname välja 2 kuldmedalit Ainult 0,25 S-B punktiga jäi maha H.Tomson.
 
Siinkohal autasustas L.Vahesaar võitjaid diplomi ja medaliga: 1.Teet Ðvilponis - ka uus rahvuslik kirimalemeister, 1.Jüri Siigur, 3.Hans Tomson.
 
Jaanuaris algasid 10. meistrivõistlused, mida mängitakse serveri teel ja järgmiste meistrivõistluste poolfinaal. Kahjuks ei õnnestunud jätkata Eesti võistkondlike meistrivõistluste korraldamise traditsiooni. Vajalikku arvu võistkondi kokku ei saadud. Eesti meistrivõistluste korraldamine tekitas ka EKmÜ ajaloos esimesed suuremad vaidlused, kus need muutusid kohati väga emotsionaalseks. See näitas siiski, et ühingus ikkagi tuntakse huvi, kuidas võistlusi korraldatakse. Eelmine üldkogu, aasta tagasi, jõudis ilmselt põhjendatud järeldusele, et klassikaline postkaartide abil mängitava kirimale aeg on otsa saanud ja edaspidi saavad toimuma ainult serveri teel. Samal ajal ei arvestanud me seda, et see polnud veel teada poolfinaalide alguseks, millega oleksid finaalist kõrvale jäänud need poolfinaalide võitjad, kellel puudus võimalus või soov serveriga mängimiseks. Sellest siis ka mõnede mängijate protestid. Juhatus arutas probleemi novembris ja võttis vastu arvatavasti ainuvõimaliku otsuse - korraldada veelkord paralleelselt kahed Eesti meistrivõistlused. Kuivõrd ka kirja teel mängimiseks saadi kokku vajalik arv mängijaid (13), algasid jaanuaris ka XXX meistrivõistlused. Seoses kahtede meistrivõistluste asendumisega ainult ühega, vajab lahendamist, kuidas  tulevaste meistrivõistluste numeratsiooni jätkata. Selle peame otsustama täna või teeb seda uus juhatus lähitulevikus.
Lõpule jõudsid ka serveri teel mängitud Eesti I juunioride meistrivõistlused. Võrdse tulemusega võitsid Marek Soobik (meister) ja Kaarel Nestor, kolmas oli Tuuli Vahtra. Kahjuks jätsid mitmed võistlejad turniiri pooleli juba võistluse algstaadiumis. Noortevõistluste korraldamine on üheks EOK liikmeksoleku kriteeriumiks.
Rahvusvahelistest võistlustest peaks eelkõige mainima meie esmakordset esinemist olümpia finaalis. XV olümpia on lõppemas ja paigutume seal tabeli keskele, ilmselt 7-ks. Väga tubli oli R.Kukk 1. laual (+2), heaks tuleb lugeda ka T.Tiitsu, J.Siiguri ja Ü.Laugu tulemusi.
XVI olümpia poolfinaalis jääme ilmselt 5-le kohale. Parimaks oli seal M.Kolk SIM normi täitmisega.
Uuesti oleme XVII olümpia finaalis. Poolfinaal võideti võrdse punktide arvuga Taani võistkonna ees, kusjuures T.Tiits võitis 1. laua GM normi täitmisega.
Euroopa meistrivõistluste poolfinaalist finaali ei pääsenud, jäime 7-le kohale: 5-al laual täitis E.Laane IM normi, 8-al laual sai M.Soobik lauavõidu.
Tublisti alustas Eesti võistkond tðempionite liiga finaalturniiril - esialgu oleme 3. kohal.
Pärast pikemat vaheaega käib jälle Läänemere turniir (8th Baltic Sea Team Tournament) koguni 17 võistkonna osavõtul. Seni oleme liidrite seas, kusjuures Eesti võistkonna võiduprotsent 58 on seni võistluste kõrgeim.
Individuaalvõistlustest on kõige olulisem XXII MM finaal, kus mängib R.Kukk. 3 esimest partiid lõppesid viigiga.
Mullusel ICCF kongressil sai Alvar Kangurist suurmeister ja Ervin Liebertist seeniormeister, tänavu peaks Einar Laanest saama rahvusvaheline meister.
Veidi rahaasjadest. Riiklikku finantseerimist ega sponsoreid ühingul pole, seetõttu oleme sunnitud elama vaid liikmemaksudest (laekuvad kesiselt) ja hoidma kulutused minimaalsel võimalikul tasemel. Suurimateks väljaminekuteks on ICCF liikmemaks koos Hansapanga teenustasuga - 1400 EEK ja veebilehe tasu - 600 EEK.
Suhted ICCF-ga on olnud normaalsed. Kahjuks jääb meie esindajatel tänavune kongress Bulgaarias jälle vahele.
Oleme Eesti Olümpiakomitee täieõiguslikud liikmed, kuigi meie osatähtsus Eesti spordimaastikul on üsna väike. Neid kirimaleliite, kes on samas staatuses, on ilmselt vähe. Tänavu kehtestatud kriteeriumide järgi me uue organisatsioonina EOK-sse ei pääseks, aga seniste liikmete saatus ohus pole.
Eesti Maleliiduga oleme eksisteerinud rahulikult kõrvuti. Formaalselt kehtib kahe organisatsiooni suhete kohta 1995.a. leping, kuid kumbki pool pole sellele tähelepanu pööranud.
Arvan, et juhatus on jooksvate asjadega enam-vähem toime tulnud kuivõrd juhatuse liikmete töövaldkond ja kohustused on pika aja jooksul juba välja kujunenud. Organisatsioonilisel alal ja meie mängijate rahvusvahelistel võistlustel mängimise korraldamisel on põhiraskus olnud E.Liebertil, M.Rõtova hoolitseb rahade laekumise ja kirjatööde eest, H.Tomson ja M.Raidaru on tegutsenud turniirijuhtidena. H.Tomson peab eestisisest reitinguarvestust, M.Raidaru hoolitseb kirimale kodulehekülje eest. Meie esindusvõistkonnad on T.Tiitsu hoole all. Mulle on jäänud paratamatud bürokraatlikud asjaõiendused, ühingu aruandlus ja ka esindusülesanded. Olen juhatuse liikmetele ja kõigile kirimaletajatele tänulik senise koostöö eest.
 
Lembit Vahesaar
EKmÜ president
 
Üldkogu tutvus ühingu tegevusaruandega ja majandusaasta aruandega ning kinnitas need.
Kuna juhatuse volituste tähtaeg lõppes siis korraldati uued valimised. Üksmeelselt valiti Eesti Kirimaleühingu presidendiks taas Lembit Vahesaar ja juhatusse: Ervin Liebert, Merike Rõtova, Hans Tomson, Tõnu Tiits, Mihkel Raidaru, Einar Laane.
 
Sõnavõttudes puudutati mitmeid ühingu töös olulisi küsimusi. Peeti vajalikuks, et uus juhatus kaaluks, kuidas paremini tagada liikmemaksude laekumine. Eelseisvatest võistlustest lubas E.Liebert enda peale võtta matði korraldamise Rootsi kirimaletajatega. Mitmeid värskeid mõtteid avaldati seoses Eesti võistkondlike meistrivõistluste korraldamisega.
Eelseisvate probleemide arutelu jätkus elavalt veel kohvilauas. Samaaegselt toimus traditsiooniline välkturniir, mille võitis GM Raul Kukk jättes teiseks kaaslinlase Andres Sauli. Kolmas koht - Andres Veiper.
 
Täname perekond Liebertit meeldiva vastuvõtu eest!
 
EKmÜ 2008. aasta üldkogu.