Jäädavalt on meie hulgast lahkunud staaþikas kirimaletaja

                                      Leonid Viide
                                        16.11.1926 - 11.04.2009
 
Alustanud kirimalega 1969-al aastal on Leonid eestisisestel- ja rahvusvahelistel turniiridel
mänginud ligi 400 kiripartiid. Osales edukalt Bernhard Tali mälestusturniiride tsüklis.
Mänginud mitmel maavõistlusel. Käimasoleval Eesti - Rootsi sõprusmatðil jäävad alustatud
partiid Leonidi poolt kahjuks lõpetamata.

Sügav kaastunne lähedastele!

Eesti Kirimaleühing