28. juulil tähistab oma 55. sünnipäeva kirimaletaja

Harry Vesi

Parimad juubeliõnnitlused!

Eesti Kirimaleühing