23. novembril tähistab 80. juubelit kirimale meistrikandidaat

                                                Heldur Valgmäe

Heldur Valgmäe on palju aastaid oma pikast eluteest pühendanud malele.
Asunud 1970. aastate algul tööle maleõpetajana Viljandi 4  8-klassilises
koolis ja hiljem ka Viljandi Spordikoolis, õpetas ta noortele malemängu saladusi,
võlu ja ilu! Palju aastaid kuulus ka Maleföderatsiooni Presiidiumi koosseisu.
Heldur Valgmäe algatusel ja eestvedamisel toimub Viljandis aastast 1966 Ilmar Raua
mälestusturniir, mis on muutunud prestiiþikaks rahvusvaheliseks turniiriks - käesoleval
aastal juba 44. korda.
Heldur Valgmäe on kahekordne Viljandi malemeister 1971 ja 1980. a
Kirimalega alustas Heldur Valgmäe 1974. aastal Spordilehe kirimaleturniiridega.
Mitmekordne Eesti kirimale meistrivõistluste finalist. Kuues koht juubeliturniiril "Kalev-95"
Mänginud ligi 300 kiripartiid.

Juubeliõnnitlused!

Eesti Kirimaleühing