Eesti Kirimaleühing õnnitleb 55. sünnipäeva puhul oma pikaaegset aktiivset liiget, Eesti Vabariigi diplomaati, sporditegelast ja ajakirjanikku Mart Tarmakut!
 
Mart Tarmak on sündinud 15.04.1955 Tallinnas. Tema isa on korvpallur Heino Muttikas. Mart Tarmak lõpetas keemia teaduskonna 1978 Tartu Ülikoolis. Õppinud kaugõppes leedu keelt ja kirjandust Vilniuse ülikooli juures 1982-86 ja portugali keelt Lissaboni ülikooli juures 1991-92. Eestimaa Rahvarinde välissekretär 1988-90. Eesti alaline esindaja Leedus 1990-91. Töötas Välisministeeriumis 1992-93 ning Kaitseministeeriumis nõunikuna 1995-97. Momendil suursaadik Portugalis (aastast 2006) ja Marokos (aastast 2008). Aastast 1989 EOK liige. Pikka aega Jalgpalliliidu asepresident. Aastast 1997 Eesti ICCF’i kontaktisik. Räägib inglise, leedu, vene, soome, hispaania, portugali ja läti keelt. Vabakutseline tõlkija. Diplomaadina loonud Eestile konsulaarsidemed ning muid kasulikke kontakte ka uues resideerimise regioonis. Näiteks Assoori saartega.
 
Rahvarinde paljude ürituste organiseerija. Eriti tähtis oli tema roll Balti ketti (23.08.1989) organiseerimisel.
 
On iseloomult teed rajaja ja juurutanud avangardistlikke ettevõtmisi paljudes erinevates valdkondades. Kirimales lõi meile sidemed CIF (Chess in Friendship, rajatud 1983) juures, mille kokkutulekust Karlovy Varys võttis esimese eestlasena osa juba 1987 aastal. Oli meie ühingu delegaat ICCF’i kongressil 1987 Buenos Aireses ja väljasõidu organiseerija Pärnusse ICCF’i Riia kongressi raamides 1998. Tegi seal ka külalistele meie kirimalet tutvustava näituse. On olnud meie ühingu delegatsiooni koosseisus veel mitmetel ICCF’i kongressidel, kus on alati teinud huvitavaid ettepanekuid ning kasulikku lobi tööd. Eesti e-posti turniiride tuline juurutaja. Alati nõu ja jõuga abiks paljudes meie ettevõtmistes. Abistas näiteks Tõnu Õimi selle aastasaja alguses toimunud kõigi kirimale maailmameistrite turniiril nii sponsorluse kui ka uue tehnika juurutamise osas. Avaldanud mitmeid huvitavaid artikleid kirimalest. Muu hulgas avastanud president Lennart Meri lapsepõlve sidemed maailmameister Hans Berlineriga nende 30. aastate kooliaastatest Berliinis. Mänginud ise ja mängib ka praegu kirimalet.
 
Õnnitleme juubilari ja soovime edu nii kirimales kui ka Eesti Vabariigi esindamisel!
 
Eesti Kirimaleühing