28. jaanuaril tähistab 85. aasta juubelit kirimale meistrikandidaat
 
                                        Sven Malm
 
Sven alustas kirimalega Spordilehe kirimaleturniiridel 1970-datel aastatel
Turniirijuht ja organisaator B.Tali mälestusturniiridel. Perioodil 1989 - 2003
osalenud 15 võistlusel ja mänginud üle 180 partii. Kirimale mk alates
1998. aastast.
Tavamales traditsiooniliste Helme turniiride korraldaja.
 
Soovime juubilarile pikka iga ja head tervist!
 
Eesti Kirimaleühing.