8. juunil tähistab oma 75. sünnipäeva kirimaletaja

Arvo Reede

Parimad õnnitlused!

Eesti Kirimaleühing