Maletajaid on tabanud valus kaotus. Looduse rüppe on tagasi pöördunud alles elutee keskmängu jõudnud Raivo Raidna.
Spordile on Raivo süda kuulunud noorusest alates. Kui muud alad jäid tagaplaanile, saatis teda edasisel eluteel pühendumus malele. EKE ehitus-montaaþivalitsuse esindajana kuulus Raivo spordiühingusse "Jõud". Mängis 6 korda Harju "Jõud" meistrivõistlustel ja jõudis välja ka medalikohale.
Vabariiklikel EKE süsteemi võistkondlikel võistlustel aitas Raivo saavutada oma kollektiivil märkimisväärseid tulemusi.
Igapäevane ehitusorganisatsioonis töötamine ei võimaldanud paljudest turniiridest osa võtta ja nii leidis Raivo tee kirimale juurde. Sel kaugel ajal oli kirimale kandepind väga lai ja turniiridel kõrgeid kohti saavutada üsna keeruline.
Raivo mõistis, et males ei ole võimalik ainult võita. Tuli kaotusi, kuid rohkem siiski meeldejäävaid võite. Raivoga mängides ei tekkinud "igavaid" seise – tal olid alati oma originaalsed ideed. Ja kui partner neid ära ei tabanud, ootas teda karm saatus. Vastase võidu puhul suutis Raivo jääda alati korrektseks ja tema õnnitlus ei olnud tavaline viisakusavaldus, vaid siiras austus partnerile.
Keegi ei osanud oodata niivõrd suuri muutusi Eesti riigi staatuses. Uutes turniirinimekirjades ei leidunud ka Raivo nime. Temagi seisis valikute ees.
Eluaegne armastus lõi uuesti lõkkele siis, kui hakati korraldama Eesti meistrivõistlusi elektronposti teel. Raivo ei jõudnud esimeste hulka, kuid tulemus oli ikka plusspoolel, kusjuures nii mõnigi kõrgema koha taotleja pidi alistuma või rahulduma viigiga.
Suurim edu saatis Raivot võistkondlikel Eesti 12. MV, kus ta saavutas Norma võistkonna koosseisus esikoha. Ka pooleliolevatel 13. MV on Norma võistkonnale esikoht kindlustatud. Raivo jõudis oma partiid lõpetada ja seega teise Eesti meistrikulla auga välja teenida. Mõlemal korral mängis ta konkurentsitihedal 1. laual ja saavutas märkimisväärsed punktisummad.
Raivo oli meistrikandidaat nii tava- kui ka kirimales. Viimastel aastatel tõusis tema reiting pidevalt ja jõudis 2375-ni. Ka rahvusvahelistel võistlustel on Raivo kätt proovinud ja seal ületas tema reiting 2400 piiri.
Suuri teeneid on Raivol kirimale organisaatorina. Alates 2000. aastast oli Raivo kirimaleühingu revident. Tema initsiatiivil alustati Eesti Kirimaleühingu kodulehekülje koostamist Internetis. "Ehitame" kirjastuse peatoimetajana tegi ta koostöös teiste organisaatoritega ettevalmistusi Eesti kirimale ajaloo väljaandmiseks. Paraku jäi see väga vajalik ja tänuväärne töö tervise halvenemise tõttu pooleli.
Küllap ka oma elu viimastel aegadel olid Raivo mõtted male ja maletajate juures. Juba raskelt haigena leidis ta võimaluse olla koos kirimaletajatega nende tänavusuvisel kokkutulekul Vändras.

Avaldame kaastunnet Raivo omastele, sugulastele ja sõpradele!
Täname Raivot tehtu eest!

Eesti Kirimaleühing