Tõnu Talpak täitis rahvusvahelise kirimalemeistri normi

8. Baltimere turniiril kogus Tõnu Talpak 4-al laual 9,5 punkti ja täitis teistkordselt rahvusvahelise kirimalemeistri normi.
Esimene normi täitmine oli turniiril WCCC31SF03(WS) 2008. aastal.
Sellega on Tõnu täitnud kõik ICCF poolt kehtestatud tingimused rahvusvahelise kirimalemeistri nimetuse saamiseks.

Õnnitleme ja soovime jätkuvat edu!

Eesti Kirimaleühing