Lahkunud on jäädavalt staaþikas kirimalemeister, mitmete rahvusvaheliste
kiriturniiride võitja, Eesti kirimale meister 1976. Otto Lahi - igipõline raudteelane.
 
                                    Otto Lahi
                           4.01.1917 - 23.10.2009
 
Ärasaatmine 27. oktoobril kell 14°° Metsakalmistu kabelist.
Meie kaastunne Otto omastele, sugulastele ja sõpradele!
 
Eesti Kirimaleühing