16. märtsil tähistab oma 70. sünnipäeva kirimaletaja

Enda Lõhmus

Juubeliõnnitlused!

Eesti Kirimaleühing