Kallid malesõbrad!

 

21. märtsil sai Eesti Kirimaleühing kümneaastaseks. Tahaksin siinkohal edastada parimad õnnesoovid kõigile kirimaletajatele.

 

Oleme 10 aastat Eesti spordimaastikul vastu pidanud. Tõsi küll, posti teel mängijate arv on täna märksa väiksem kui tookord, aga see on ülemaailmne tendents.

 

Vahepeal on eestlane kroonitud sajandi parimaks kirimaletajaks, pikenenud on meistrite rida. Oleme regulaarselt osa võtnud nii olümpia kui EM sarjast, olles tõsiseks vastaseks ka kõige tugevamatele. Säilinud on Eesti sisemiste võistluste väljakujunenud süsteem. Hoogu võtab maletamine e-posti teel.

 

Kirimalet võib harrastada kodus kirjutuslaua taga, ilma et oma vastast kunagi näeks. Suurel osal meist pole ka selliseid materiaalseid võimalusi, mis lubaksid kontaktide otsimiseks ringi sõita. Meie suvistel üldkogudel osalejate arv jääb tavaliselt alla paarikümne. Ajaleheveergudele kirimaleuudised ei pääse.

 

Kindlasti on aga kõigil oma arvamused ja soovid nii ühingu töö kui ka meie kirimaleasjade kohta. Siin peabki meile kodulehekülg appi tulema.

 

Igaüks meist võib olla selle lehekülje autoriks. Kõik märkused ja ettepanekud on teretulnud ning seda kõigilt, kes kirimale vastu huvi tunnevad.

 

Saagu see omamoodi katuseks, mis meid ühendab ja mille all võime oma asju paremini ajada.

ICCF deviis on Amici sumus. Olgemgi siis sõbrad.

 

Lembit Vahesaar

Eesti Kirimaleühingu president