13. juunil tähistab oma 55. sünnipäeva kirimaletaja

Rein Kruusa

Parimad õnnitlused!

Eesti Kirimaleühing