KIRIMALE MM TURNIIRIDE

 

UUS SÜSTEEM

ICCF`i Kongress Seixalis, Portugalis otsustas teha revolutsioonilise muudatuse MM turniiride süsteemis.

Süsteem jõustub 1. jaanuarist 2003 koos ICCF`i uute turniirireeglitega, mis asendavad senised mängureeglid ning ühtlasi seatakse sisse uued kriteeriumid järgunõuetele.

Järgnevalt toome uue süsteemi põhipunktid:

-                     MM võistluste eri astmete nimetused on muudetud. Alates 1. jaanuarist 2003 on meil tegemist poolfinaalide, kandidaatide turniiride (endised 3/4 finaalid) ning finaalidega. Seni kestvatel turniiridel säilivad endised nimetused, mis on kooskõlas üldise printsiibiga , et reegleid ei või muuta tagasiulatuvalt.

-                     ICCF`i meistrivõistluste komisjoni esimees võtab kokku kõikide kvalifitseeritud osavõtjate ülesandmised ning toetudes kõikidele seni jõus olnutele alustele alustab poolfinaalide ning kandidaatide turniiridega eri sektsioonides otsekohe, kui nõutav arv osavõtjaid on koos. Seda muidugi vastavalt kõikidele kvalifikatsiooni normidele.

-                     Kõik ülesandmised tuleb nagu varemgi vormistada läbi rahvuslike föderatsioonide delegaatide, mis tähendab, et delegaat peab kokku võtma individuaalsed ülesandmised ning edastama need meistrivõistluste komisjoni esimehele läbi kogu aasta.

-                     Poolfinaalide ning kandidaatide turniiridele esitamisel ei ole ülesandmise lõpptähtaega, mis tähendab, et neid tuleb esitada pidevalt kogu aasta jooksul. Mis omakorda tähendab, et nendele poolfinaalide ning kandidaatide turniiride ülesandmistele ei eelne enam eri teadet kalenderaasta alguses.

-                     Eelmise süsteemi numeratsioonist, nagu näiteks 26. MM võistluse poolfinaalid või MM finaal XXI, loobutakse ning see asendatakse teistsugusega, mis töötatakse välja koos ICCF`i reeglite komisjoni esimehega.

-                     Jääb ära kvalifitseerumine ICCF`i Olümpia tulemuste põhjal ning arvesse hakkavad minema ainuüksi individuaalturniiride tulemused.

-                     Igal rahvuslikul föderatsioonil on õigus nimetada kaks mängijat ühe kalenderaasta jooksul. Sellele lisaks võivad esitada veel ühe mängija need föderatsioonid, kus on olnud üle 200 mängija eelneval aastal ning seda vastavalt mängijate liikmemaksude statistikale.. Föderatsioonidele, kus see arv on olnud üle 500, reserveeritakse veel üks lisakoht, üle tuhande 3 lisakohta, üle 2000 4 ning üle 5000 5 lisakohta.

-                     Ülesandmise aluseks MM võistlustele tuleb võtta kvalifikatsiooni tabeli "Table of Qualifiers", mis on avaldatud ICCF`i veebileheküljel alates 02.09.2002 ning milline leiab pidevat uuendamist. Samasse andmebaasi kantakse ka föderatsioonidelt laekuvate lisamängijate nimed. Meistrivõistluse komisjoni esimees säilitab kõik need andmed. Igasugune valesti esitatud ülesandmine kõrvaldatakse tabelist ilma edasise arutluseta. Tabeli uuendamiste vaheajal laekunud ülesandmised kinnitatakse alles meistrivõistluste komisjoni esimehe kontrollimise järgselt.

-                     Finaale alustatakse iga kahe aasta tagant kuupäeval, mis määratakse kindlaks eelmise aasta kongressil. Seda reeglit võidakse siiski muuta, kui on koos küllaldaselt osavõtjaid alustamaks turniiri ennetähtaegselt. Meie eesmärgiks peaks olema rahuldada nii paljusid tippmängijaid kui võimalik, mistõttu me ei tohiks siin olla kuupäevade määramisel liiga ranged. Finaale tuleb koostada kronoloogiliselt, st. varem kvalifitseerinutel on eelis.

-                     Vastupidiselt poolfinaalidele ja kandidaatide turniiridele, kus kvalifitseerumine ei ole piiratud ajaga, võib finaalist osalemiseks loobuda oma õigusest ainult kolmel korral selle erandiga, et eelmistel maailmameistritel on õigus osaleda igas järgmises finaalis, kui nad avaldavad selleks huvi kuu aega enne ülesandmise lõpptähtaega.

-                     Kõik muud printsiibid või reeglid, osavõtumaksud, jne jäävad endiseks.

-                     Kõik ICCF`i käikude edastamise meetodid määratakse kongressi poolt.

-                     ICCF`i Eestseisus palub kõikidel ICCF delegaatidel avaldada käesolev informatsioon rahvuslikes kirimale ajakirjades, interneti lehekülgedel ning informeerida oma mängijaid sellekohaselt igal mõeldaval moel.

-                     Kontaktisikuks nendes küsimustes on ICCF meistrivõistluste komisjoni esimees Josef Mrkvièka, titletourn@iccf.com

-                     Amici sumus

-                     Josef Mrkvièka ICCF`i meistrivõistluste komisjoni esimees. 18.10.2002 Plzeň