Kirimaletajate kokkutulek-üldkogu on 27.juunil Aegviidus, Lavassaare 7 algusega 12.00

Osavõtust teatada Merike Rõtovale aadressil Merike.Rotova@mail.ee