13. juunil saab 80-aastaseks meie tunnustatumaid kunstiajaloolasi

Jevgeni Kaljundi

Suured on Jevgeni teened ka male alal. 26 aastat tegutses ta treenerina Tallinna Malekoolis. Nende aastate jooksul said talt õpetust ka mitmed meie hilisemad tippmaletajad. Jevgeni eestvõttel korraldati Tallinnas mitmeid üleliidulisi ja rahvusvahelisi noorteturniire. 8 aastat kuulus ta ka meie maleelu juhtorganisse. Kirimale alal tuleb eelkõige hinnata Jevgeni pingutusi noortevõistluste korraldamisel. Kerese festivali ajal 1976/77 mõtles ta selleks välja vastava süsteemi ja avaldas trükis kirimale reeglid. Kulus üsna palju aastaid, enne kui tegime järgmised katsed, mis näitasid kuivõrd raske on panna noori kirimalega regulaarselt tegelema. Aastatel 1979-82 oli ta meie maletajate esindajaks üleliidulises kirimalekomisjonis. Aga aega jätkus tal ka kergejõustikule ja muudele huvialadele.

Palju-palju õnne juubeliks!

Eesti Kirimaleühing