5. veebruaril saab 35. aastaseks kirimale meistrikandidaat

                                                    Jüri Kuusik

Jüri on TTÜ Küberneetika Instituudi doktorant (eesti keele foneetika ja kõnekeele uuringud)
Osalenud rahvusvahelistel kirimaleturniiridel ja Eesti kirimale meistrivõistlustel. Mänginud üle
90 kiripartii, ICCF reiting 2122

Sünnipäevaõnnitlused!

Eesti Kirimaleühing