12. mail tähistab oma 60 aasta juubelit staaþikas kirimaletaja

Margus Juhtund

Kirimale juurde jõudis Margus 1973. a Spordilehe turniiri Nr.226 kaudu.
Mänginud 19 turniiril ca 230 kiripartiid.
Meeldejäävamaks peab Margus põnevat tavamale viigipartiid simultaanis
suurmeister Wolfgang Uhlmaniga 1979 aastal.

Juubeliõnnitlused parimate soovidega!

Eesti Kirimaleühing