12. veebruaril saab 45. aastaseks 1. järgu kirimaletaja

                                Jaan Koppe

Alustanud kirimalega Spordilehe kirimaleturniiridel 1980. aastal
on mänginud üle 240 kiripartii. ICCF reiting 2023

Sünnipäevaõnnitlused!

Eesti Kirimaleühing