tekst Merike Rõtova


L E M B I T   V A H E S A A R

02.02.1936. - 25.04.2013.

Lembit Vahesaar

(foto Eesti Olümpiakomitee)


Eesti malet ja sporti on tabanud korvamatu kaotus. Lahkunud on Eesti Olümpiakomitee auliige, rahvusvahelise kategooria kohtunik ja Eesti Kirimaleühingu aupresident. Kuid eelkõige pole meie hulgas enam südamlikku, äärmiselt suure kohusetundega, kõigi poolt lugupeetud inimest.

Hariduselt oli Lembit Vahesaar eesti filoloog. Ta oli lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja seal omandatu aitas tal kogu eluks säilitada korrektse väljendusviisi nii kõnes kui kirjas. Tema tõlkes on eesti keeles ilmunud Mihhail Botvinniku memuaarid kui ka mitmed malekoodeksite väljaanded. Kuni viimase ajani saime temalt kasulikke näpunäiteid internetist malekohtunike veebileheküljelt.

Tema elu sisuks sai aga tegutsemine malekohtunikuna. Kokku arvas ta end olevat juhtinud üle 700 turniiri. Alustanud kõige tavapärasematest võistlustest jõudis ta oma kohtunikutöös maailma tipptasemele. Ta oli arbiteriks neljal MM-matðil (Tðiburdanidze - Aleksandria 1981, Kasparovi ja Karpovi matðid 1985-1987), kuuel naiste MM-pretendentide matðil ja turniiril, viiel maleolümpial. Üldse on ta olnud ligi 80 rahvusvahelise turniiri peakohtunik. Loomulikult vajas see keelteoskust. Temale omase põhjalikkusega oli ta endale selgeks teinud ja võimeline turniire dirigeerima ka vene, soome, inglise, saksa ja prantsuse keeles.

Eesti maleüldsusele on ta meelde jäänud 11 korral juhtimas maailma tasemega esinduslikke Tallinna rahvusvahelisi turniire (1969-1989). Seejärel oli ta 19 korda (1991-2009) Kalevi korraldatud rahvusvahelise kiirturniiri „Meenutades Paul Kerest“ peakohtunik.

Ka maleelu juhtimisel ja koordineerimisel on tal olnud oma sõna sekka öelda. 1990 vajas vastasutatud Eesti Maleliit tema autoriteeti ja temast sai selle organisatsiooni esimene president 1990-1992. Ta oli ka FIDE Balti tsooni president 1992 ja 1998-200, Eesti alaline esindaja FIDEs  ajavahemikul 1991 - 2002. Tunnustusväärivaks peatükiks Lembit Vahesaare elus oli töö Eesti Kirimaleühingu presidendina 1992 - 2012. Siin läks eriti vaja tema ülimat täpsust ja keelteoskust.

Lembit Vahesaar oli ka Eesti Olümpiakomitee liige aastatel 1992 - 2005 ja Eesti Olümpiaakadeemia liige aastast 2000.

Viimasel aastal ei võimaldanud tervis Lembitul enam aktiivselt kohtunikuna tegutseda, kuid talle võis alati helistada. Tema autoriteetsest sõnast ja väärtuslikest nõuannetest jääme väga puudust tundma.

Kultuuriministeerium
Eesti Olümpiakomitee
Eesti Maleliit
Eesti Kirimaleühing

Lembit Vahesaare ärasaatmine toimub 3. mail kell 13.00 P. Kerese Malemajast ning muldasängitamine Pärnamäe kalmistul.