27. novembril tähistab 80. aasta juubelit tehnikakandidaat, kirimalemeister ja vabariikliku kategooria malekohtunik

Hans Tomson

Malepisikuga nakatus Hans 1939. aastal algkooli päevil - 70 aastat tagasi. Nendesse aastatesse mahuvad
tavamales: 8-kordne Harjumaa meister 1961 - 1979, esikoht Oktoobriturniiri IV laual Harju võistkonnas 1975,
turniirivõidud VS Jõud 1965 Võsul, kk "Kirov" 1976, 2. koht turniiril Rannamõisa-80, Eesti seenioride 1994. a MV
pronksmedal ja kirimales 3-kordne Eesti meister 2003.a individuaalselt, 1998. a Harju- ja 2006. a Saku võistkonnaga.
Lisaks veel 6 hõbe- ja pronksmedalit Eesti kirimale meistrivõistlustelt eri aastatel.
Kirimale kuldajal, kui seisu analüüsimisel puudus veel arvutiabi, saavutati 1968/70. a hõbemedal väga tugeval N-Liidu
võistkondlikel meistrivõistlustel Eesti võistkonnaga, jäädes 1 punktiga maha Vene Föderatsiooni (sisuliselt Venemaa
kirimalekoondis) võistkonnast. 7. laual võttis Hans esikoha!
Turniiride loetelu võiks veel jätkata, kuna pika maletee jooksul on osaletud oluliselt rohkematel turniiridel. Ainuüksi
kirimales on mängitud 79 võistlusel üle 840 partii, saavutatud ICCF reiting 2412. Pooleli on 2 rahvusvahelist kirimale-
turniiri, mis algasid veel sellel aastal.
Maleaktivistina on tulnud täita palju organisatsioonilisi ülesandeid olles Eesti Maleföderatsiooni presiidiumi liige 1962 -
- 1968, Eesti Maleliidu eestseisuse liige 1990 - 98, Eesti Kirimaleühingu juhatuse liige alates 1992.a, Saku Maleklubi
asutajaliige 1990, juhataja ja maletreener kuni käesoleva ajani.
Ka käesoleval aastal on Hansul jätkunud energiat osa võtta nii tavamale kui ka kirimaleturniiridest.
 
Soovime juubilarile pikka iga ja säravaid võite nii tava- kui ka kirimaleturniiridel! 
 
Eesti Kirimaleühing