Hans Mikk - 65

28. juunil tähistab 65. aasta juubelit staaþikas kirimaletaja Hans Mikk
Alustanud kirikabe turniiridega 1959. aastal jõudis Hans kirimale juurde
Spordilehe kirimaleturniiride kaudu 1968. aastal.
Kirimales on arvel 28 turniiri ligi 350 kiripartiiga.

Juubeliõnnitlused parimate soovidega!

Eesti Kirimaleühing