26. detsembril saab 70. aastaseks rahvusvaheline kirimale seeniormeister
 
                                                                                                               Ervin Liebert
 
Eesti meister tõstmises, poolraskekaalus 1962. a ja raskekaalus 1964. a, meistersportlane aastast 1963. Neljanda eestlasena ületas 1963. a 400 kg piiri (142,5+120+180=442,5).
Seejärel tegutses 20 aastat noorte tõstesportlaste treenerina.
Ajal, kui atleetvõimlemine oli N-Liidus veel põlu all, koostas Ervin esimesed eestikeelsed õpperaamatud: Atleetvõimlemine, 1968.a ja Atleetvõimlemise ABC, 1975. a, oli ühtlasi ka
atleetvõimlemise treener.
Aja möödudes, kui juustesse hakkas juba halli tekkima, valis Ervin „rauakangutamise“ asemele kergemad spordivahendid – malenupud!
Malevariandid said selgeks juba 1950. aastast Jüri Randviiru juhatuse all.
Noorte maletreener aastast 1985. 2007. ja 2008. aastal valiti Eesti Maleliidu aastatreeneriks. Praegune töökoht SK Reval-Sport.
Kirimalega alustas Ervin 1973. aastal. 3-kordne Eesti kirimalemeister, 9 hõbe- ja pronksmedalit Eesti kirimalemeistrivõistlustelt eri aastatel. Mänginud üle 500 kirimalepartii,
ICCF reiting 2479.
1992. a asutatud Eesti Kirimaleühingu juhatuse liige ja asepresident, delegaat ICCF kongressidel. Rahvusvahelises suhtluses on palju kasu tema keelteoskusest. Valdab vabalt
inglise, saksa ja rootsi keelt, vene ja soome keelest rääkimata.
Kirimale arendamise eest rahvusvahelisel tasandil pälvis Ervin 2003. a Bertl von Massowi nimelise hõbemedali ja 2008. a Bertl von Massowi nimelise kuldmedali.
 
Õnnitleme juubilari ja soovime edu nii kirimales kui ka noorte maletalentide juhendamisel!
 
Eesti Kirimaleühing