75nda juubelini on jõudnud staaþikas kirimaletaja, kauaaegne turniirijuht ja kirimalekohtunik Elmar Puskar

Soovime juubilarile õnne ja tugevat tervist!

Eesti Kirimaleühing