Eesti Kirimaleühingu üldkogu Karksis 12. augustil 2006. a.

12. augustil pidas Eesti Kirimaleühing oma järjekordse üldkogu Karksis Kalle Lieberti suvekodus. Osa võtsid: Lembit Vahesaar, Merike Rõtova, Ervin Liebert, Hans Tomson, Tõnu Tiits, Margus Sööt, Einar Laane, Raul Kukk, Jüri Siigur, Mihkel Raidaru.
Enne aruande esitamist õnnitles EKmÜ president  Lembit Vahesaar kõigi kirimaletajate nimel juubilari, rahvusvahelist suurmeistrit Merike Rõtovat, peatudes lühidalt Merike töödel-tegemistel maletajana, maletreenerina ja Eesti maleajaloo koostajana.

Aruanne EKmÜ üldkogule.

Päevast, kui olime viimati koos Aegviidus on möödas juba 14 kuud. Selle aja kestel on meie hulgast lahkunud kolm staaþikat kirimaletajat: m Maie Tilk -26.08.2005, mk Enn Üksti - 24.05.2006 ja RM Igor Kullamaa - 26.07.2006. a. Mälestame lahkunuid leinaseisakus.                                                                
Vahepeal pole meie tegevuses suuri sündmusi olnud, kuid kirimale pole Eestist kadunud, siinsed võistlused jätkuvad väljakujunenud traditsioonide järgi, ning ka rahvusvaheliste võistluste tabelites kohtab endiselt nii Eesti mängijaid kui ka võistkondi. Seega oli tegemist tavapärase aastaga.
Kirimalet harrastajate arv püsib enam-vähem ühesugusel tasemel. Statistikaametile esitatud aruandesse märkisime 107 ühingu liiget, neist 104 aktiivset tegutsejat. Positiivne on see, et kirimalet on, tänu meie uutele võistlussarjadele, hakanud mängima ka noored. Tahaks loota, et neist vähemalt osa ka hiljem kirimale juurde jääksid.
Eesti Olümpiakomitee täiskogu tegeles kevadel esmakordselt oma ridade puhastamisega nendest, kes pole suutnud liikmeksoleku kriteeriumeid täita. Lahkuma pidid kiiking, minigolf, koroona, ragbi ja wu-shu. EKmÜ tulevik ohus ei olnud, oleme kriteeriumid täitnud. Mäletatavasti olid meie probleemid algul seotud noortevõistluste ja juriidiliste liikmete puudumisega. Uue spordiseaduse mõistes on kirimale omaette spordiala ja EKmÜ vastab täielikult spordialaliitudele esitatavatele nõuetele.
Iga ühingu liikme ühingusse kuuluvuse mõõdupuuks peaks olema liikmemaksu tasumine. Kuigi oleme seda teadlikult hoidnud minimaalsel tasemel oli maksjaid mullu vaid 58 ja tänavu seni vaid 35. 5-st juriidilisest liikmest on liikmemaksu tasunud 4.
ICCF reitingutabelis olid aastavahetuseks üle 2500 punktiga T.Õim - 2581, R.Kukk - 2567, A.Kangur - 2543 ja T.Tiits - 2510. Eesti reitingutabelit juhivad endiselt R. Kukk, J. Siigur ja A. Kangur. Tabelis on 78 nime.
Ühingu töös ja võistluste korraldamises on juhatus lähtunud EKmÜ tegevuskavast aastaiks 2003 - 06. Sisemiste võistluste korraldamine jätkus vastavalt väljakujunenud tavadele.
 
Siinkohal autasustas L.Vahesaar lõppenud võistluste kohalolevaid võitjaid.
7. e-postiga meistrivõistlused: 1. Jüri Siigur  2. Meelik Gornoi - täitis ühtlasi rahvusliku kirimalemeistri normi  3. Indrek Lindsalu.
28. meistrivõistlused tavapostiga on lõppemas ja võitjad selgunud: 1. Jüri Siigur  2. Tõnu Talpak  3. Viktor Voon - täitis rahvusliku kirimalemeistri normi.
Normaalseks võib pidada e-postiga peetud I noorte võistkondlike meistrivõistluste kulgu. Siin oli  1. SK Reval Sport  2. Tartu noortekoondis 3. MK Vabaettur
 
15. võistkondlikud meistrivõistlused arenevad väga tasavägiselt, kus kõik on veel lahtine.
Mitu uut turniiri algasid korraga tänavu 1. märtsil:  29. meistrivõistlused tavapostiga - 15 mängijat, 8. meistrivõistlused e-postiga - 15 mängijat,
9. meistrivõistluste poolfinaal e-postiga -11 mängijat. Päris uueks turniiriks on  E. Lieberti initsiatiivil käivitunud I Eesti meistrivõistlused juunioridele, mis mängitakse webserveri teel ja turniirijuhiks on ICCF juhtivaid tegelasi Pedro Hegoburu.
10.veebruarist käib J. Schusteri eestvõttel uus matð Taani kirimaletajatega. Oleme eduseisus: 6,5 - 3,5.
Eelmisel tegevusaastal oli meie meeste suursaavutuseks pääs emaili teel mängitava olümpia finaalturniirile. Nüüd oleme välja pannud mitu võistkonda, kes üritavad sama saavutust korrata.
16. posti teel mängitava olümpia poolfinaalis on koondises  A. Kangur, M. Kolk, J. Merilo ja Dr. N. Kristoffel - kulgeb aeglasel, aga algus on olnud edukas.
17. emaili olümpia poolfinaalis on koondises T. Tiits, J. Siigur, E. Liebert, J. Merilo, J. Schuster, Ü. Lauk - esialgu ollakse tabeli keskel.
7. Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis on võistkond (J. Siigur, I. Lindsalu - jätkab E.Üksti pooleliolevaid seise , M. Gornoi, M. Raidaru, E. Laane,
H. Ploompuu, M. Sööt, M. Soobik) kahjuks seni tabeli lõpus.
Kindlasti tuleb märkida Eesti meeskonna edu tðempionide liiga finaalturniiril : R. Kukk, T. Tiits, J. Schuster ja Ü. Lauk on juhtkolmikus.
Eestlaste nimesid leiame paljude individuaalturniiride tabelites, paljud nimed aga korduvad ja tegelikult on mängijate ring ikkagi kitsas, märgatavaid reserve meil selle laiendamiseks aga pole.
MM pretendentide turniiridel mängivad Dr. A. Truupõld, R. Kukk, J. Siigur, A. Kangur, poolfinaalides J. Schuster, M. Raidaru, E. Liebert. M. Rõtova jätkab naiste MM poolfinaalis, mille emaili grupi S. Zainetdinova edukalt lõpetas. Euroopa MV poolfinaalides mängivad H. Tomson, T. Tiits, J. Siigur,
S. Zainetdinova. Erinevatel kvalifikatsiooniturniiridel osalevad E. Laane, R. Trubetskoi, A. Õunmaa, L. Viide. 8 mängijat on meilt Zavanelli algatusest sündinud uute Balti mängijate turniiridel kus V. Tikas on oma grupi võitnud.
Välja on kuulutatud ICCF järjekordsete karikavõistluste eelturniirid nii posti, emaili  ja maleserveri teel. Nende võistluste ajaloost meenutaksin III turniiri
80-ndate teisel poolel, kus 2619 mängija hulgast kvalifitseerus lõpuks finaali 15 ja nende seas 3 eestlast: Dr.N. Kristoffel, A. Hermlin ja I. Kullamaa. Eelmisel korral alustasid meilt aga algetapil ainult 3 mängijat. Tahaks loota, et seekord leiavad võimalikult paljud tahtmise ja võimaluse kaasalöömiseks. Juba juulis laekusid meile 7-e koha osavõtumaksud.
Individuaaltulemustest olid viimase aasta parimad Raul Kukk`e, Jüri Siiguri, Svetlana Zainetdinova ja Tõnu Tiitsu suurmeistrinormi täitmised.
 
Nüüd ühingu rahadest: kuivõrd riiklikku finantseerimist ega sponsoreid ühingul pole, oleme sunnitud hoidma oma väljaminekud minimaalsel tasemel. Käibe muudavad suureks vaid rahvusvaheliste turniiride osavõtumaksud, mis arvel seisavad  lühikese aja, kus oleme vaid vahendaja rollis. Väga suured on ülekandetasud, eriti pärast seda, kui makseid tuli hakata tegema eraldi ICCF üldarvele ja tema Euroopa arvele.
Mullu kogusime EKmÜ liikmemakse 1630 EEK, turniiride osavõtumaksudena laekus 5132 EEK. ICCF liikmemaks kahekordistus mullu ja koos Hansapanga teenustasuga nõuab see meilt nüüd 1400 EEK. Tänavu oleme kandnud ICCF põhiarvele 6560 ja Euroopa arvele 2689 EEK. Viimane summa on tegelikult kahe aasta summa, sest mullu jätsime Euroopa arvele maksmata, kuna pangakulud oleksid olnud suuremad kui maksed ise. Tänavu õiendasime mulluse võla ära. Peale selle kulutasime vaid 171 EEK diplomite ostuks. Õnneks pole vaja tasuda EOK liikmemaksu ja ka medalid saame tasuta (graveerimine maksab küll). President on ise kandnud kõik posti- ja kantseleikulud, mingit hüvitust pole saanud turniirijuhid ja kohtunikud, tasuta on hoolitsetud kodulehekülje eest.
Halvasti mõjus meie kirimaletajate rahakotile Eesti Posti otsus loobuda kirimaletajatele tehtavatest soodustustest ja hakata ka kirimalekäikude saatmise eest tasu võtma samadel alustel muu postiga. Pöördumine Eesti Posti juhatuse esimehe P. Raudsepa poole ei andnud tulemust. Ühingu pangaarvel on praegu 6845 EEK, sealhulgas juba eelpoolmainitud karikavõistluste osavõtu tasu. Seni oleme oma rahalised kohustused suutnud veel täita.
Üldkogu tutvus ja kinnitas EKmÜ tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.
Tekkinud arutelu käigus jõudis üldkogu üksmeelsele järeldusele, et liikmemaks individuaalsetele kui ka juriidilistele liikmetele alates 2007. aastast tuleb tõsta 50 kroonile.
Juhatus on suutnud jooksvate asjadega toime tulla, kuigi selle keskmine vanus on juba ületanud 70 aasta piiri!!! Tänavu on juhatus kogunenud kahel korral ja seda 100 % koosseisus. Juhatuse liikmed teavad oma väljakujunenud  töölõike. Organisatsioonilisel alal on põhiraskus E. Liebertil, M. Rõtova hoolitseb rahade laekumise ja vajadusel kirjatööde eest. H. Tomson ja M. Raidaru tegutsevad turniirijuhtidena. H. Tomsoni käes on ka Eesti sisene reitinguarvestus ja M. Raidarul kodulehekülg. T. Tiitsu hoole all on meie esindusvõistkonnad. Minu hooleks on jäänud tehtu fikseerimine ja ühingu esindamine EOK-s, ICCF-is ja mujal. Olen kõigile juhatuse liikmetele väga tänulik koostöö eest!
ICCF näib olevat oma vahepealsest kriisist üle saanud. Meie vahekord on normaalne, kuigi on oht, et ka seekordsele kongressile oktoobri keskel Dresdenis meilt minejat pole. Kui keegi peaks olema valmis Eestit esindama, andke teada. Kahjuks ühingul mingit rahalist katet sõiduks pole.
Tegevus EOK-s on olnud proportsioonis selle väikese osaga, mis kirimalel Eesti spordimaastikul on.
 
Lembit Vahesaar
EKmÜ president
 
Seejärel toimus ümbruskonda tutvustav ekskursioon Karksi ordulinnusesse (varemed muidugi) ja Kitzbergi tubamuuseumi, kus perenaine tutvustas lühidalt August Kitzbergi elu, loomingut ja seotust Karksiga. Väga huvipakkuvad olid samuti vana Longi koolimaja ( kus üldkogu peeti ) ajalugu tutvustavad materjalid.
Täname perekond Lieberteid kuuma sauna ja mõnusa kostitamise eest!

EKmÜ üldkogu.