7. märtsil tähistab oma 55. sünnipäeva kirimaletaja

Eino Vaher

Parimad juubeliõnnitlused!

Eesti Kirimaleühing