ICCF asepresidendi prof. M. Zavanelli ettepanekud Baltikumi kirimaleelu hoogustamiseks.

 
Prof. Zavanelli pakub välja võistlused, mille sponsoriks on ZPR US Small Cap Value Fund ja asutajaks Zavanelli, on seotud Hansapank-grupiga.
 
 Balti klubide meistrivõistlused.
 
Võistlustel osaleb 6 klubi võistkonda igast Balti vabariigist, seega kokku 18 võistkonda. Iga klubi (linna, rajooni) võistkond maksab 10 eurot ( ca 150 krooni) osavõtumaksu. Võistkonnas on 6 mängijat ja 2 varumängijat. Sama riigi võistkonnad omavahel ei kohtu, seega mängib iga võistkond 12 matði ja iga mängija 12 partiid.
 
I etapp: kirimalepartiid e-postiga. Kehtivad ICCF reeglid. Ajakontroll - 40 päeva 10 käigule. Mängitakse ICCF uue serveri vahendusel. Tulemused lähevad reitinguarvestusse. Turniiri kestvus orienteeruvalt 1,5 aastat. Karikad ja diplomid kolmele parimale võistkonnale ja iga riigi parimale võistkonnale, nende liikmetele malendite komplektid. Igale mängijale "Chess Maili" näidiseksemblar.
II etapp: igast riigist osaleb võistkond, kes oli I etapil parim. Matðid toimuvad 2 kuud peale I etapi lõppu Vilniuses. Iga võistkond kohtub nädalavahetusel teise riigi parima võistkonnaga. Partiid mängitakse tavamales ajakontrolliga 2 tundi partiile.Võistkonnad mängivad samas laudade järjestuses nagu I etapil. I etapi põhimängijaid võib asendada varumängijaga.
Võitja võistkond saab Balti absoluutse meistri nimetuse, karika ja 750 dollarit, II võistkond 500 dollarit ja III 250 dollarit, lisaks diplomid.Auhinna summad võivad suureneda või väheneda sõltuvalt fondi edukusest. Korraldajad tasuvad ühe öö majutuse eest. Mõlema etapi tehniliseks korraldajaks on Vilniuse maleklubi NSEL 30.
Võistkondade ülesandmise tähtaeg 29.juuni, aadressil: margussoot@hotmail.com Turniir algab 1.oktoobril 2004.a.
 
Balti turniir uutele ICCF mängijatele.
 
Võistlustel osaleb 33 mängijat igast Balti vabariigist. Mängijatel ei või olla fikseeritud ICCF reitingut. Osavõtumaks on 3 eurot ( ca 45 krooni). Kirimalepartiid mängitakse e-postiga uue ICCF serveri vahendusel. Kehtivad ICCF reeglid. Ajakontroll 40 päeva 10 käigule. Tulemused lähevad reitinguarvestusse.
 
I etapp: 99 mängijat jagatakse 9 grupp1 a´ 11 mängijat. Grupi võitja saab 100 dollarit, diplomi ning pääseb II etappi. Igale mängijale "Chess Maili" näidiseksemblar. I etapp kestab orienteeruvalt 1,5 aastat.
II etapp: algab varsti peale I etapi lõppu. Osaleb 9 alagruppide võitjat. Kolmele esikohale tulnud saavad karikad, diplomid ning vastavalt 500, 300, 200 dollarit.
Auhindade suurused võivad muutuda sõltuvalt fondi edukusest.
Tehniliseks korraldajaks on siingi Vilniuse maleklubi NSEL 30.
Ülesandmise tähtaeg 29.juuni, aadressil: margussoot@hotmail.com  I etapp algab 1.oktoobril 2004.a.