AUSTATUD KIRIMALETAJAD!
Enne Üldkogu koosolekut küsiti arvamust ja Üldkogul pandi hääletusele järgmised 2 varianti:
1.variant: järgmised Eesti 30. kirimalemeistrivõistlused algavad jaanuaris 2008.a.
webserveri kaudu................
........................................
2.variant: jätkata nagu seni:
E-30 mv - tavaposti ja e-posti teel.
E-10 mv - Webserveri kaudu.

Arvamustes ja Üldkogul sai suurema poolehoiu 1.variant. Arvamuste ja otsuse see osa on mõistetav, sest tavaposti teel mängimine on tõepoolest ajale "jalgu jäänud".
Kuid Jüri Siigur juhtis Üldkogul tähelepanu sellele, et niisugusel kujul arutelule ja hääletusele panek on ebaõige, sest 1.variandi sisse oli paigutatud 2 OMAVAHEL EBALOOGILIST KÜSIMUST. Oleks tulnud arutada algul küsimust, kas lõpetada kirja teel meistrivõistlused või jätkata. Ja lõpetamise puhul uuesti hääletada, kuidas nimetada järgmisi meistrivõistlusi. Nii arvamuste avaldamisel kui ka Üldkogu hääletusel läks "kogu aur" lõpetamise ja mittelõpetamise peale ning OLULINE KÜSIMUS järgmiste meistrivõistluste nimetuse suhtes jäi tähelepanust välja. Ja sellise küsitluse asetuse puhul tuli PARATAMATULT lõpetamise pooldajatel hääletada, et järgmised on 30.-ndad meistrivõistlused.
Kuid kas on!??
Seni eksisteeris meil 2 VÕRDVÄÄRSET Eesti meistrivõistluste sarja Eesti Olümpiakomitee egiidi all (medalid, diplomid) ja Eesti Kirimaleühingu korraldamisel.
Tavaposti sarjas on läbi viidud 29 tðempionaati ja elektronposti sarjas lõppemas 9.tðempionaat.
SEEGA ON JÄRGMISED MEISTRIVÕISTLUSED FAKTILISELT JA JURIIDILISELT 39.meistrivõistlused. Seega ei vasta AJALOOLISELE TÕELE järgmiste MV nimetamine 30.-ndateks.
Esialgu tundub veidi "kohmakas" nimetada meistrivõistlusi 39.ndateks, kuid faktiliselt ja juriidiliselt on see õige. On võimalik ilma võistlusi ümber nimetamata koostada seni toimunud meistrivõistluste kohta ÜHINE NIMEKIRI:
.......................................
........................................
23. meistrivõistlused (tavapostiga)
1.meistrivõistlused elektronpostiga
24.meistrivõistlused (tavapostiga)
2.meistrivõistlused elektronpostiga
...........................................
...........................................
29.meistrivõistlused (tavapostiga)
9.meistrivõistlused elektronpostiga
39.meistrivõistlused (webserveriga)

Kui me nimetame järgmisi meistrivõistlusi 30-ndateks, siis tulevastel põlvedel tekitab see arusaamatust. Kui ei oleks toimunud elektronposti meistrivõistlusi, siis küll oleks õigus jätkata numeratsiooni 30-ga, kuid nüüd on tunne, justnagu oleksid e-maili edumeelsete meistrivõistluste organiseerijad ja mängijad tegelenud eimillegagi, sest aja möödudes tuleb välja, et neid turniire justnagu ei olekski olnud ja alles järgmisel aastal hakatakse mängima Eestis edumeelsemat kirimalet.
Järgmiste Eesti MV 30-ndateks nimetamise pooldajate ainus väide on see, et nii jätkame Eesti kirimale traditsioone, sest tavaposti sarja alustati varem, 1935.aastal. Traditsioon ei seisne ühes või teises numeratsioonis. TRADITSIOON SEISNEB SELLES, et alates 1935.aastast me korraldame ja viime läbi REGULAARSELT oma riigi meistrivõistlusi.
Nii et TRADITSIOON KESTAB EDASI IGAL JUHUL: Enamusele inimkonnast on omane viia edasi oma sugupuud. Millise nime me lapsele paneme, ei katkesta traditsiooni!
Teise variandina on jällegi nii juriidiliselt kui ka faktiliselt õige JÄTKATA e-maili teel peetud meistrivõistlusi ja nimetada järgmisi "10.Eesti elektronposti meistrivõistlusteks(ws). Ws on lühend webserverist. Õige seetõttu, et NII e-mail KUI KA webserver ON ELEKTRONPOSTI ALALIIGID. Pealegi on e-maili võistlussarja mitmete mängijate kui ka ajakirjanduse artiklites nimetatud ELEKTRONPOSTI võistlusteks. Seda on tehtud ka AMETLIKES DOKUMENTIDES.
Näiteks hr.Raidaru poolt 21.01.2007.aastal osavõtjatele saadetud turniirijuhendi pealkiri on "IX Eesti maleesivõistlused elektronpostiga. X Eesti maleesivõistluste poolfinaal elektronpostiga. Turniirijuhend." Veelgi enam, meie kirimaleühingu KODULEHEL lingi KIRIMALEÜHING all olevas alajaotuses "Tðempionid" on toodud ära kõik medaliomanikud ja e-maili alajaotus on pealkirjastatud  "Eesti meistrivõistlused kirimales elektronpostiga".
Selles valguses on meie meelest lausa hämmastav, et järgmisi meistrivõistlusi hakkame nimetama 30.-ndateks. Igal juhul tundub meile, et piltlikult öeldes võtsime "hobuse seljast sadula" (lõpetasime e-maili sarja edasikestvuse) ja panime "sadula sea selga" ( jätkame juba lõpetatud tavaposti võistlussarja). Sadul jäägu ikkagi hobuse selga!
Juhime veel kirimaletajate tähelepanu sellele, et ICCF poolt on lubatud igale riigile 1 turniir aastas ICCF webserveris tasuta, ülejäänud turniiride eest tuleb tasuda osavõtumaks. Meil on oluline saada oma ridadesse uusi, noori mängijaid. Ja kuna toimuvad ka noorte meistrivõistlused, siis me ei tohiks kasutada "vanema venna õigust" ja kogu aeg mängida täiskasvanute meistrivõistlusi tasuta turniiril. Seega tuleb mängida mõnedel meistrivõistlustel tasulisel ICCF serveri turniiril. Praegu on tasu turniiri eest väike ja arvatavasti ei valmista kellelegi raskusi. Meie ei ole suutelised muutma ICCF otsuseid. Aga mida teha siis kui ICCF kaotab ära tasuta turniirid või tõstab oluliselt turniirimaksu? Siis peame tõenäoliselt mingil ajal tagasi pöörduma e-maili teel mängimisele. Kui jääb kestma tavaposti numeratsioon, siis oleme ju järjekordselt väga kentsaka olukorra ees!! Kas siis jätkame ikka segadust tekitava tavaposti numeratsiooni. Maletajatel on kombeks mitu käiku ette mõtelda. Kuidas Te, austatud kolleegid, sellist situatsiooni ette kujutate!?
Seega palume avaldada oma arvamus, kas on õige nimetada järgmisi meistrivõistlusi "30.Eesti kirimalemeistrivõistlusteks (WS)"
Juhul kui leiate, et niisugune nimetus ei ole õigustatud, siis palume ka vastata küsimusele, kas nimetada "10.Eesti elektronposti kirimalemeistrivõistlusteks (WS) või "39.Eesti kirimalemeistrivõistlusteks (WS)
Teretulnud on kõik vastused - nii nooremate kui vanemate mängijate, nii madalama kvalifikatsiooniga kui ka kõrgema kvalifikatsiooniga mängijate arvamused. Mida rohkem saame arvamusavaldusi, seda realistlikum on küsitlus. Kui kellelegi valmistab raskusi oma arvamuse põhjendamine, siis ka lühivastused on igati teretulnud.
Arvamused palume üheaegselt saata aadressidel:
raul@elicom.ee
malesiigur@hot.ee
mihkel.raidaru@kirimale.ee

Rahvusvaheline suurmeister Raul Kukk
Rahvusvaheline seniormeister Jüri Siigur

                                                            VASTUSED AVALIKULE KIRJALE.

 
 
30.EMV(WS)
10.EMV(WS)
39.EMV(WS)
1.EMV(WS)
1.
Raul Kukk
 
 
+
 
2.
Jüri Siigur
 
 
+
 
3.
Tõnu Tiits
 
 
 
+
4.
Hans Tomson
+
 
 
 
5.
Arvo Reede
 
 
+
 
6.
Indrek Lindsalu
+
 
 
 
7.
Mihkel Raidaru
 
          +
 
 
8.
Tõnu Talpak
          +
 
 
 
9.
Harry Kestlane
 
 
          +
 
10. Elmar Puskar

+

     
11. Andres Õunmaa

+

     
12. Andres Saul    

+

 
13. Roland Trubetskoi

+

     
14. Teet Ðvilponis

+

     
15. Ervin Liebert

+

     
        
          EMV(WS) - Eesti kirimalemeistrivõistlused webserveri vahendusel.
 
           Palume aktiivsemalt avaldada oma eelistused!