17. augustil tähistab oma 85. aasta sünnipäeva meistrikandidaat kirimales

                            Arnold Heinrich Niit Ansekülast

Alustanud kirimalega ligi pool sajandit tagasi on Arnold mänginud tublisti üle 250 kiripartii.
1988 aastal, Eesti VII võistkondlikel meistrivõistlustel, saadi III koht Saaremaa võistkonnaga.
Saarlastele omase visadusega osales juubilar, kõrges eas, kirimaleturniiril veel 2005. aastal,
võites ülekaalukalt esivõistluste poolfinaali (12 punkti 14-st). Veel eelmisel aastal kaitses Arnold
oma valla au tavamale võistkonnaga.
Intervjuu päevalehele Oma Saar: http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=26&artid=3688

Õnnitleme juubilari ja jätkuvat tugevat tervist järgmiste juubelite suunas!

Eesti Kirimaleühing