1. märtsil tähistab oma 80. sünnipäeva kirimaletaja

Aadu Tomson

Parimad juubeliõnnitlused!

Eesti Kirimaleühing