75-nda juubelini on jõudnud rahvusvaheline meister kirimales, kolmekordne Eesti kirimalemeister dr Ado Truupõld.

Juubeliõnnitlusd ja parimad soovid!

Eesti Kirimaleühing