Kirimaletajate üldkogu Aegviidus.

 

      19.juunil 2005 pidas Eesti Kirimaleühing oma järjekordset üldkogu.

      Kohal olid: Lembit Vahesaar, Ervin Liebert, Merike Rõtova, Raul Kukk, Einar Laane, Hans Tomson, Tõnu Tiits, Jüri Siigur, Enn Üksti, Margus Sööt, Andres

      Saul, Mihkel Raidaru, Urmas Nigul

      Minutiline leinaseisak meie hulgast lahkunud staaþika kirimaletaja Urmas Sinibe mälestuseks.

      Ühingu tegevusaruande esitas EKmÜ president L.Vahesaar, selle rahalist poolt kommenteeris M.Rõtova.

      Üldkogu kinnitas tegevusaruande kui ka raamatupidamise aastaaruande. Liikmemaksuks nii individuaalsetele kui ka juriidilistele liikmetele jääb tuleval aastal endiselt 30 krooni.

      Isiklikel motiividel vabastas üldkogu Margus Söödi juhatuse koosseisust. Juhatusse valiti Einar Laane.

 

Aruanne Eesti Kirimaleühingu üldkogule, 19.06.2005.a.

 

     EKmÜ eelmisest üldkogust Sindis on möödas 13 kuud. Meenutan, et mullune üldkogu oli meie üldkogu külalisterohkeim – osalesid ICCF asepresident, Leedu ja Soome

     kirimalejuhid. Vahepealset aastat võib pidada tavapäraseks, kus märgatavaid nihkeid ei toimunud ei ühes ega teises suunas – samal ajal näitas aasta, et ühingule kuulub meie

     maleelus kindle koht. Uue spordiseaduse järgi on kirimale omaette spordiala ja EKmÜ vastab täielikult spordialaliitudele esitatavatele nõuetele. Samal ajal on kirimale ikkagi

     individuaalselt harrastatav  ala, kuid  oleme arvel ka klubina ja peame esitama aruandluse nii Statistikaametile kui ka Kultuuriministeeriumile.

     Oluline on, et me vastame nüüd täielikult  ka Eesti Olümpiakomitee liikmetele esitatavatele nõuetele. Kui viimasel EOK täiskogul liikmeskonna tegevust arutas, said mitmed

     liikmesorganisatsioonid hoiatuse ja kohustuse aasta lõpuks puudused kõrvaldada. EKmÜ-le mingeid pretensioone polnud.

     Meil endil pole aga ikka kindlaid kriteeriume, keda mingil hetkel ühingu liikmeks lugeda. ICCF reitingunimekirjas on 94 maletajat, kes on lõpetanud reitingupartiisid 2002.a. või

     hiljem. Eesti kirimaletajate reitingutabelis seisuga 1.jaanuar 2005.a. on 78 nime, kellest 23 pole ICCF reitingutabelis. Liikmemaksu tasujaid on meil tänavu 41.

     ICCF reitingutabelis olid aastavahetuseks üle 2500 punktiga T.Õim-2579, R.Kukk-2565, A.Kangur-2506, T.Tiits-2501. Eesti reitingutabelit juhivad R.Kukk, J.Siigur,

     A.Kangur.

     Eesti mängijaid leiame paljude MM ja EM eelvõistluste ja ka muude rahvusvaheliste turniiride tabelitest, kuigi korduvad samad nimed - mängijate ring on tegelikult kitsas.

     Väsimatu J.Siigur on täitnud SIM normi, S.Zainetdinova meistrinormi. Suurmeistri normi esmatäitmiseni on jõudnud R.Kukk ja A.Kangur. 9. maailmameistri turniiri lõpetas

     T.Õim 5.kohaga.

     Olulisi reserve  mängijate arvu laiendamiseks rahvusvahelistel võistlustel meil pole. Seda näitas ka reageerimine Zavanelli ideele Baltimaade kirimaleelu hoogustamiseks. ICCF

     reitinguta mängijate turniirile registreerus meilt 7 osalejat (kohti oli 33!) ja ka võistkondlik turniir äratas vähest huvi. Eeloleva perioodi uudseks ürituseks peaks kujunema I Eesti

     meistrivõistlused juunioridele maleserveri vahendusel. Algus peaks olema septembris.

     Ühingu töös ja võistluste korraldamises on juhatus lähtunud EKmÜ tegevuskavast aastaiks 2003-06.

     Siinkohal autasustas EKmÜ president L.Vahesaar turniiride võitjaid (kohalolijaid) diplomite ja medalitega

    -27.meistrivõistlused posti teel:   1.E.Liebert, 2.V.Voon, 3.J.Siigur

     -6.meistrivõistlused e-posti teel: 1.M.Raidaru, 2.J.Siigur, 3.M.Gornoi

    -14.võistkonlikud meistrivõistlused: 1.SK Reval Sport (A.Kangur, E.Liebert, A.Veiper, M.Gornoi)

                                                          2.Pärnu (R.Kukk, J.Siigur, J.Schusrter, T.Post)

                                                          3.Saku MK (H.Tomson, E.Puskar, T.Talpak, E.Veskimäe)

     Maavõistlustel kaotasime Ungarile ja võidame Taanit.

     Edukalt jõudis lõpule meie korraldatud suurturniir “Paul Keres 85”, kus T.Tiits ja J.Schuster jagasid 3.-4. kohta, jäädes poole punkti kaugusele suurmeistri normi täitmisest.

     Rahvusvaheline maleajakiri “Chess Mail” pühendas sellele turniirile oma selle aasta avanumbris tervelt 20.lehekülge 11 kommenteeritud partiiga.

     Meie mängijate rahvusvaheliseks suursaavutuseks on esinemine emaili teel mängitava 15. olümpia poolfinaalis. Selle võitis Portugal 40 punktiga 60-st. Eesti võistkond

     (A.Kangur, T.Tiits, R.Kukk, J.Siigur, J.Schuster, Ü.Lauk)  jäi maha vaid poole punktiga kindlustades võistkonnale finaalikoha. Tahaksin siinkohal veelkord õnnitleda Eesti

     võistkonda ja soovida parimat edu finaalis. Juhatus võttis põhimõttelise seisukoha, et juhul, kui mingi võistkond pääseb rahvusvahelisel võistlusel finaali, siis mängib ta ka seal

     üldreeglina samas koosseisus.

     Veidi rahaasjadest: meie tulud kui ka kulud on olnud minimaalsed. Riiklikku finantseerimist meil pole, sponsoreid samuti. Nii on tuludeks praktiliselt vaid liikmemaksud. 30 

     krooni aastas on vähe ja pealegi on tasujaid vaid pooled liikmetest. Suure osa rahavoogudest moodustavad rahvusvaheliste turniiride osavõtumaksud, mis meie arvel on vaid

     piiratud aja.

     Juhatus kinnitas võistkonna koosseisu järjekordseks 16. posti teel mängitava olümpia poolfinaaliks. 6. laua asemel on nüüd ainult 4, mis näitab veel kord posti teel mängimise

     paratamatut vähenemist. Meid hakkavad poolfinaalis esindama: A.Kangur, M.Kolk, J.Merilo, N.Kristoffel, kapteniks on T.Tiits.

     ICCF tegevusest on Eesti võimalust mööda osa võtnud. See organisatsioon elab aga üle keerulisi aegu seoses Josef Mrkvièka lahkumisega presidendi kohalt ja ka mõnede

     teiste ametimeeste taandumisega või omavaheliste lahkhelidega. Vahepeal nõuti erakorralise kongressi kokkukutsumist. Praegu näib küll, et tullakse toime korralise kongressiga,

     mis algab oktoobri lõpul Argentiinas, sedapuhku vist küll esmakordselt ilma Eesti esindajata.

    Tegevus EOK-s on olnud proportsioonis selle väikese osaga, mis kirimalel Eesti spordimaastikul on. Suhted Eesti Maleliiduga on määratud 1995.a. lepinguga.

 

     Lembit Vahesaar

     EKmÜ president