Soovime kirimaletajatele rõõmsaid jõule, edu ja tugevaid malekäike 2010. aastal!
 
Aasta kirimaletajateks valiti värske kirimale suurmeister Tõnu Tiits ja rahvusvaheline
meister kirimales Svetlana Zainetdinova.
 
Soovime edu Urmas Otsperele kokteili "Malekuningas" rahvusvahelisel konkursil!
 
EKmÜ juhatus